FNs likestillingsenhet publiserer årsrapport

0
621

FNs nye likestillingsenhet, UN Woman (UNIFEM), publiserte nylig sin årsrapport for år 2009-2010. Rapporten dokumenterer UNIFEMS innsats og arbeid for å styrke kvinners levekår og fremme likestilling. Rapporten inneholder en oversikt over programmer UNFEM har iverksatt, planlagte prosjekter og kontaktinformasjon. Rapporten kan leses her.