Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd

0
744
Avstemningen fant sted i FNs plenumsal i hovedkvarteret i New York. FOTO: Un Photo/Eskinder Debebe

Etter en tretten år lang valgkamp som inkluderte hyppige nettmøter mellom diplomater og myndighetspersoner, vaffelsteking i FNs hovedkvarter og rosa sokker og munnbind, ble Norge i går valgt inn som medlem av FNs sikkerhetsråd.

FNs sikkerhetsråd er FNs mektigste organ og har fått mandat gjennom FN-pakten til å bevare verdensfreden. Om verden står overfor en trussel mot internasjonal fred, er det opp til rådets 15 medlemmer og sørge for at en slik trussel ikke ender i væpnet konflikt.

Sikkerhetsrådets fem faste medlemmer, USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike, har sittet i rådet siden dannelsen i 1945. Grunnet deres vetorett kan intet forslag bli vedtatt av Sikkerhetsrådet om ikke alle de faste medlemmene er enige.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og kronprins Haakon svarer på journalistenes spørsmål om Norges kampanje i 2018. FOTO: UN Photo/Mark Garten

Utover de fem faste medlemmer består Sikkerhetsrådet av ytterligere ti medlemsland som velges inn av Generalforsamlingen for to år av gangen. Hvert år skiftes fem av de ikke-faste medlemslandene ut.

For å sikre geografisk spredning består Sikkerhetsrådets rullerende seter av fem representanter fra Asia og Afrika, to fra Latin-Amerika og Karibia, to fra Vest-Europa, Australia, Canada og New Zealand, og én fra Øst-Europa.

Vafler og rosa sokker

Norge, Irland og Canada konkurrerte om de to ledige plassene reservert for vestlige land. De to førstnevnte fikk flest stemmer fra Generalforsamlingens medlemmer. Det er tjue år siden Norge sist satt i Sikkerhetsrådet.

Før valget sa Norges utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide til NRK at hun trodde valget kom til å bli svært jevnt.

Norges kampanjearbeid for å bli valgt inn i Sikkerhetsrådet har pågått helt siden landet lanserte sitt kandidatur i 2007.

Kronprins Haakon har bidratt til å skape oppmerksomhet rundt Norges kandidatur. Rosa var Norges kampanjefarge. FOTO: UN Photo/Mark Garten

Rosa har vært Norges kampanjefarge og norske ministere har kledd seg i rosa sokker og munnbind for å fronte Norges kandidatur til én av de ledige rådsplassene. I tillegg har de delt ut paraplyer, nøkkelkortbånd, jakkemerker og drikkeflasker til representanter fra FNs andre medlemsland. Norges FN-ambassadør bød også nystekte vafler i FN-hovedkvarteret i New York som en del av valgkampanjen.

En annerledes avstemning

Medlemslandene avga sine stemmer fysisk i FNs plenumssal i New York, men grunnet COVID-19-pandemien skjedde avstemmingen i puljer. Den startet kl. 15 norsk tid og ble avsluttet like før kl. 19.

Før avstemmingen hadde den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg, MGD-politiker Pauline Tomren og 22 klimaforskere sendt et brev til 38 øystater hvor de oppfordret dem til ikke å stemme på Norge grunnet landets oljeindustri.

Norge endte opp med å få stemmer fra 130 land og oppnådde derfor det nødvendige to tredjedelers flertall for å vinne et sete i Sikkerhetsrådet.

Delegatene måtte følge strenge smittevernsregler for å avlegge sin stemme. FOTO: UN Photo/ Eskinder Debebe.

Søreide har tidligere uttalt at det er viktig at også små land tar ansvar for å opprettholde verdensfreden.

– Det er viktig at små land som Norge tar ansvar og bidrar til å gjøre Sikkerhetsrådet bedre, sa Søreide til Dagsavisen.

Norge har erklært at de ønsker å prioritere blant annet folkeretten, likestilling og klima som medlemmer av Sikkerhetsrådet.

– Vi har jobbet veldig hardt for dette de siste årene. Vi er opptatt av at vi kan bidra med noe i FN. Vi er tilhengere av internasjonalt samarbeid. Vi mener at det er viktig at vi også påtar oss ansvaret med å jobbe for at det skal fungere, sa statsminister Erna Solberg til NRK etter at resultatet ble kjent.

Norge har sittet i Sikkerhetsrådet fire ganger før. Den femte periode som medlem i Sikkerhetsrådet vil begynne januar 2021. De andre som vil ta over de rullerende setene i Sikkerhetsrådet er Mexico og India.