Rapport fra UNCTAD om minst utviklede land lansert idag

0
710

Teknologi, vitenskap og faglærte arbeidere er en vei ut av fattigdommen skriver UNCTAD (FN-konferansen for handel og utvikling) i en rapport som ble lansert idag i FNs informasjonskontor i Brüssel.

Godt utdannede mennesker i minst utviklede land lar seg lokke av bedre lønn i industrialiserte land, og de førstnevnte landene opplever derfor en såkalt ”hjerneflukt”. Dette har alvorlige konsekvenser fordi det ikke finnes utdannede eller faglærte personer til å ta i bruk teknologi for å oppgradere produkter og effektivisere arbeidsmetoder. Bedriftene kan dermed ikke konkurrere med utenlandske bedrifter, og hele samfunn mangler grobunn for vekst og utvikling.

Selv om minst utviklede land har åpnet opp markeder, økt eksporten og tiltrukket seg flere utenlandske investorer, er mangelen på kunnskap og teknologi et hinder for å redusere fattigdom. Rapporten fastslår at minst utviklede land må finne en ny og egen vei ut av dette uføret, men dette er vanskelig fordi institusjoner, firmaer og gårder har lav teknologisk kompetanse fra før.

Rapporten påpeker at det trengs mer utenlandsk investering i vitenskap og teknologi. Donorer må innse at slik støtte ikke er en gave, men en måte å løfte minst utviklede land ut av en fastlåst situasjon.

Les mer her