Samene sett gjennom egne øyne

0
723
Samis in their traditional clothes.

Samis in their traditional clothes.

Alle medier som betjener mindre folkegrupper på rundt 100.000 mennesker kjemper i motbakke. Men samisk media har en enda større utfordring: samene er spredd ut over tre av de nordiske landene og snakker minst seks relativt forskjellige dialekter.

– Det er viktig for samene at det finnes media på deres eget språk, sier Kari Lisbeth Hermansen, redaktør for avisa Avvir.

I Norge, som huser omkring halvparten av den samiske befolkningen, er de to største sameavisene i nord slått sammen til en ny avis, Ávvir, som kom ut for første gang fredag 6. februar 2008, på samenes nasjonaldag. Det daglig opplaget er på rundt 1200.

– De siste tiårene har det skjedd en del som har løftet det samiske medietilbudet. Samiskspråklige sendiger har fått utvidet sendetid i radio og TV, og det er i dag to samiske dagsaviser, sier Hermansen.

Svensk, finsk og norsk rikskringkastning tilbyr på daglig basis samsendinger på TV med nyheter og ulike programmer. Sendingene er 15 minutter lange. I tillegg fins det radiosendinger og nettnyheter på samisk.

– For meg personlig er det viktig å høre mitt eget språk, sier Berit Nystad, konstituert nyhetssjef i NRK Sapmi når UNRIC ringer.
– Da kommer nyhetene nærmere.

Hermansen understreker at samiskspråklige medier ikke bare er et forum for å beskrive og analysere hendelser i det samiske samfunnets fra samenes perspektiv, men også ”en viktig arena for utvikling og bevaring av det samiske språket.”

Mange samiske medier formidler historiene sine både på samisk og de nasjonale språkene (norsk, svensk, finsk).

Den i hovedsak norskspråklige samisk avisa Ságat har et større opplag (2.700) enn sin samiskspråklige motpart Avvir.

Det samme gjentar seg over grensa i Sverige, hvor den flere tiår gamle avisa Samefolket stort sett publiseres på svensk, om enn med noen artikler på norsk og nordsamisk.

– Det er to grunner til at vi også bruker det nasjonale språket, sier Nystad.
– For det første fins det en del samer som ikke kan samisk. Det andre siktet er å informere de som ikke er samer om hva som rører seg i det samiske området.

– I tillegg har vi fokus på nyheter fra og om andre urbefolkninger, fordi vi anser det som viktig å støtte og utveksle kunnskap med hverandre.

På nettsidene til NRK Sapmi den 6. august handlet hovedsaken om Nordlys-redaktør Anders Opdahls påstand om at det norske Sametinget er kjedelig, en påstand som ikke overraskende er blitt benektet av Sametingets visepresident Laila Susanne Vars:
– Jeg blir litt fornærmet når jeg hører at Anders Opdahl mener at samisk barnehage-, opplæring-, og språkpolitikk ikke er sexy nok for Nordlys.

Visse nyheter har imidlertid en internasjonal dimensjon. Norsk presse brakte i sommer historien om visse samers sterke reaksjon på nyheten om at samedrakta ble solgt på en nettbutikk fra Texas under beskrivelsen ”Blue Lapland Scandinavian funny Halloween costume”.
 
Samene er selvfølgelig like vant til stereotypifiserende mediedekning om kuriøs reindrift i mytiske Lappland som inuittene er til forestillinger om iglooer og klemmende isbjørner. Og selv om samene kanskje kan leve med forestillinger om sameland som hjem for julenissen og hans reinsdyr, blir det å selges på nett i samme kategori som vampyrer en litt annen sak – uansett hvor “sexy” den historien måtte være for eksterne medier.