Torsdag markeres Den internasjonale enkedagen for første gang

0
647

Misbruk av enker og deres barn er en av de mest seriøse bruddene på menneskerettigheter i dag, og et hinder for utvikling. Millioner av verdens enker lever i ekstrem fattigdom, opplever å bli frosset ut av samfunnet, de er utsatt for vold, er hjemløse og blir diskriminert gjennom lov og praksis.

For å gi spesiell anerkjennelse av situasjonen for enker i alle aldere, på tvers av regioner og kulturer, har FNs generalforsamling erklært 23. juni 2011 som den første Internasjonale enkedagen noen sinne.

Av de rundt 245 millionene enkene i verden, lever mer enn 115 i ekstrem fattigdom. I land med konflikter er blir kvinner enker i ung alder og må bære de tunge byrdene med å ha omsorg for sine barn midt oppi konflikter og forflytting, uten noen hjelp eller støtte.

– Denne første internasjonale enkedagen er en anledning til å vekke oppmerksomhet rundt de mange utfordringene kvinner møter når deres menn dør. I tillegg til å takle sorgen, befinner kvinnene seg for første gang siden sitt ekteskap uten et sosialt sikkerhetsnett. Alt for ofte mangler kvinnene tilgang til arv, eiendomsrett, arbeidsplass og selv grunnleggende midler til å overleve, sa Generalsekretær Ban Ki-moon i en uttalelse. Han vektla behovet for å erkjenne de viktige bidragene enker gir, og at vi må sikre at de nyter de rettighetene og den sosiale beskyttelsen de fortjener.

Et diskusjonspanel satt sammen av den faste delegasjonen fra Gabon til FN, vil ta opp temaet i FNs hovedkvarter i New York den 23. juni klokken 10 lokal tid. Blant talerne er Sylvia Bongo Ondimba, førstedame fra Republikken Gabon; Michelle Bachelet, leder av UN Women; og Yoo (Ban) Soon-taek, Generalsekretær Ban Ki-moon sin kone. Begivenheten blir sent direkte på internett på siden un.org/webcast.

Se også: www.un.org/en/events/widowsday .