Norge anerkjenner Kosovo som selvstendig stat

0
1128

Den norske regjeringen har i dag avgjort at Norge vil anerkjenne Kosovo som selvstendig stat, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding på departementets nettsider. Han legger samtidig vekt på at Kosovo er et særtilfelle, og at konflikten i 1999, samt det at Kosovo har vært under FN-styrt administrasjon siden den gang, gir saken spesielle omstendigheter. Utenriksministeren understreker det gode forholdet til serbiske myndigheter, og legger vekt på at man vil videreføre dette.

Norge kommer også til å legge stor vekt på at Kosovo følger opp Ahtisaari-planen, hvor respekt for minoritetsbefolkninger står sentralt. Forsøk på samarbeid basert på denne planen har pågått i et år, uten å lede til enighet. Planen ble utarbeidet av den tidligere finske statsministeren Martti Ahtisaari, spesialutsending for FN for forhandlinger om Kosovos fremtid, og er innen rammeverket av FNs resolusjon 1244. I følge UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) vil man fortsette å behandle resolusjon 1244 som det lovlige rammeverket i tilkytning til situasjonen i Kosovo.

Ekstraordinært møte i FNs sikkerhetsråd, samt møte mellom EUs utenriksministre i går ledet ikke til en samstemt løsning på spørsmålet om Kosovos uavhengighet. Russland og Serbia protesterer på erklæringen fra Kosovo som de mener går i mot internasjonal lov, mens flere andre land som USA, Storbritannia, Frankrike og Belgia har uttrykt sin støtte til den selverklærte staten. Flere europeiske land som opplever konflikter mellom befolkningsgrupper stiller seg motvillige til å anerkjenne landet.

To grenseposter mellom Kosovo og Serbia ble i går utsatt for angrep fra serbiske demonstranter. Generalsekretær i FN, Ban Ki-moon, har tidligere gått ut og oppfordret til å avstå fra voldelige handlinger, og slik opprettholde stabiliteten i området som har vært styrt av FN siden 1999. Generalsekretærens spesialutsending til Kosovo, Joachim Rücker kaller volden uakseptabel, og sier han forventer at kosovoalbanere og serbere forholder seg rolige, og utviser respekt. Les mer om Kosovo på Globalis’ nettside.

Norges anerkjennelse av Kosovos selvstendighet vil bli behandlet med en Kongelig Resolusjon, men tidspunktet for beslutningen er foreløpig ikke kjent. 

Serbiske demonstrasjoner mot Kosovos selvstendighetserklæring.