– UN Women blir kvinners forkjempere

0
621
alt

altUN Women, blir offisielt lansert som FNs nye kvinne- og likestillingsenhet op FNs hovedkvarter i New York den 24. februar.

Lanseringen finner sted under den 55. sesjonen av Commission on the Status of Women.

Den nye enheten som begynte sitt arbeid 1. januar 2011, er resultatet av flere år med forhandlinger i Generalforsamlingen for å konsolidere fire FN-departement og byråer til en enhet: FNs utviklingsfond for kvinner (UNIFEM), FN-sekretariatets avdeling for kvinners rettigheter (DAW), Kontoret for spesialrådgivning i kjønnsspørsmål (OSAGI), og FNs forskningsinstitutt for fremme av kvinner (UN-INSTRAW).

UN Women sine kontorer ligger i dag i Madison Avenue, men vil flyttes til the Daily News Building i løpet av året. Globalt består enheten av regionale og landbaserte underkontorer. Gjennom arbeid med nasjonale komiteer vil UN Women være representert i alle regioner.

Administrerende direktør Michelle Bachelet vil lede den nye organisasjonen, og sier at ”UN Women vil være en forkjemper for kvinner”. På en pressekonferanse i januar skisserte Bachelet fem prioritetsområder som den nye enheten vil fokusere på: lederskap, økonomisk bemektigelse, fred og sikkerhet, stoppe vold mot kvinner og utvikle nasjonale redskap for å implementere disse ideene.

Kvinner har lenge blitt anerkjent som en av samfunnets bærebjelker, og statistikk viser hvordan bemektigelse av kvinner er essensielt for å bygge sterkere økonomier.

            – Kvinner driver økonomien, og land som implementerer likestillingspolitikk drar nytte av det økonomisk, sa Bachelet på pressekonferansen.

            – Selv kvinner som starter med en liten mengde kapital kan skape fremskritt, la hun til.

            UN Women vil også arbeide med Global Compact for å bemektige kvinner gjennom prinsippet ”the Women’s Empowerment Principle”.

Fred og sikkerhet er et annet viktig satsningsområde. UN Women vil arbeide for å bringe kvinner til sentrum av fredsarbeidsprosesser.

            – Kvinnespørsmål har vært fraværende i fredsavtaler, og disse har vært mangelfulle med hensyn til å ta opp seksuell vold som begås i konflikter. Vi arbeider nært med DPKO for å behandle problemet med seksuell vold, og vi vil tilby trening i ti regioner i verden for å behandle dette problemet, forklarte Bachelet.

I tillegg vil UN Women arbeide nært med DPKO for å øke deltakelsen av kvinner i nasjonale sikkerhetsinstitusjoner og i myndighetsorganer i postkonfliktsituasjoner. Disse spørsmålene ble fremhevet i en ny studie: ”United Nations study on the implementation of UN Security Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security in Peacekeeping”.

Å stoppe vold mot kvinner et annet av enhetens prioritetsområder. Opptil 60 % av kvinner og jenter har opplevd en eller annen form for vold, et truende problem som overskrider grenser og sosiale klasser. UN Women vil arbeide nært med regjeringer i dette spørsmålet, og vil oppfordre land til å bygge krisesentre og sette opp telefonlinjer.

UN Women kan ikke oppnå disse målene alene. Enheten vil arbeide nært med andre FN-organer, myndigheter og NGOer for å nå kvinner og menn i alle aldre, og i alle deler av verden.