UNCHR utgir rapport om asyl

0
675

21. april 2010

altFNs høykommissær for flyktninger (UNCHR) har lansert rapporten Standarder og tendenser for asyl i industrialiserte land. I 2009: en statistisk oversikt over asylsøknader i Europa og utvalgte ikke-europeiske land. Datainnsamlingen kommer fra 38 land som i dag månedlig leverer inn  statistikk til UNCHR.

Rapporten, kalt “Asylum levels and trends in Industrialized Countries 2009: Statistical Overview of Asylum Applications Lodged in Europe and Selected Non-European Countries” på orginalspråket, kan leses her!

Kilde: UN Pulse