FN lanserer sin første årbok på nett

0
579

FN informasjonssenter lanserte i dag den aller første nettutgaven av FN- organisasjonens årbok. Det nye nettstedet gir gratis tilgang til en samling av 59 volum av årbøker, med informasjon om FN-systemets arbeid og resultater i løpet av de første 60 årene (1946-2005). Nye nyttige funksjoner og volumer vil bli lagt til etter hvert som de blir tilgjengelige.

 

Lanseringen av den nettbaserte versjonen av denne usedvanlig gode samlingen av informasjon om FN-systemet, fant sted ved åpningen av FNs bokdager. De ble arrangert 9. og 10. oktober 2008 ved FN-hovedkvarteret, for å presentere informasjonsprodukter og tjenester i FN-systemet og mellomstatlige organisasjoner.

 

"Årboken er en uunnværlig ressurs for alle som er interessert i FNs arbeid", sa Kiyo Akasaka, undergeneralsekretæren for kommunikasjon og offentlig informasjon. "Den elektroniske utgaven bringer vår historie og ferdigheter til live for utallige mennesker verden over, i en tid da kunnskap om og forståelse av problemstillinger som berører vår verden, er avgjørende for oppnåelse av FN-misjonen."

 

Det nye nettstedet inneholder en søkerfunksjon, som tillater brukere å finne alle referanser ved hjelp av stikkord, setninger eller dokumentsymboler. Søkeresultater kan vises i ren tekst eller som en utskrivbar PDF-fil. Det er forventet at det nye nettstedet ikke bare skal tjene som et godt verktøy for forskning, men det vil også hjelpe brukerne til å bedre forstå globale spørsmål som berører dem. Den vil utvide organisasjonens synlighet for publikum, og øke bevisstheten og støtten til FN over hele verden.

 

FNs årbok er fortsatt det mest omfattende arbeid om organisasjonen. Hvert volum gir analyser og inneholder tekster og stemmer fra Generalforsamlingen, Sikkerhetsrådet og Det sosiale råds resolusjoner og vedtak.

 

Årbokkapitlene er for tiden delt inn i fem deler som dekker politiske og sikkerhetspolitiske spørsmål, menneskerettigheter, økonomiske og sosiale spørsmål; juridiske spørsmål; og institusjonelle, administrative og budsjettmessige spørsmål. Den elektroniske versjonen gjengir alle volumene av årboken, inkludert 1682-utgaven fra 2005.