Vold i nære relasjoner har økt med 60 prosent

0
927
Violence COVID-19 lockdown
FOTO: Alex Ivashenko/Unsplash

Verdens helseorganisasjon oppfordrer Europas myndigheter til å iverksette hastetiltak for å forhindre vold i hjemmet. Ifølge WHOs regionskontor i Europa har vold i nære relasjoner økt under den siste tids smittevernsrestriksjoner. Ofrene, som i all hovedsak består av kvinner og barn, trenger beskyttelse og husly.

– På tross av lite statistikk på emnet, rapporterte medlemslandene i april en opp til 60 prosent økning i nødsamtaler fra kvinner utsatt for partnervold sammenlignet med året før. Opptil fem ganger så mange søker nå på internett etter hjelpetelefoner for vold i nære relasjoner, sier Dr. Hans Kluge, leder for WHOs regionskontor i Europa ved en virtuell pressekonferanse i København.

Les også: Hvert tilfelle av vold i nære relasjoner er ett for mye 

Mange europeiske land, inkludert Belgia, Bulgaria, Frankrike, Irland, Russland, Spania, Storbritannia og andre har rapportert om økt forekomst av vold i nære relasjoner mot både kvinner, menn og barn.

Selv før COVID-19-pandemien og de påfølgende smittevernsrestriksjonene ble innført, var forekomsten av vold i nære relasjoner høy. Før pandemien ville én av fire kvinner og ett av tre barn bli utsatt for fysisk eller seksuell vold i løpet av sin levetid.

Dr. Hans Kluge varslet om en 60 % økning i innrapporterte tilfeller av vold i nære relasjoner under WHOs ukentlige pressebriefing i København. FOTO: WHO

Ettersom det store flertallet av skolene i Europa fortsatt er stengt, løper mange utsatte barn risikoen å ikke bli oppdaget av myndighetene. Tilgang til offentlige hjelpetjenester er også for øyeblikket begrenset.

– Under karantene- og isoleringsbestemmelser blir det vanskeligere for myndighetene å beskytte utsatte kvinner og barn, mens de samtidig er mer utsatt for gjerningsmenn i hjemmet, sier WHO.

Tiltak er ikke et alternativ, men en moralsk forpliktelse

Dr. Hans Kluge har følgende budskap til myndigheter, voldsofre og samfunnet som helhet:

Til nasjonale og regionale myndigheter i Europa: – Det burde ikke være et alternativ, men en moralsk forpliktelse å sørge for at hjelpetjenester blir gjort tilgjengelige for voldsofre, å sørge for at hjelpetjenestene har de nødvendige ressurser, og at nødnumre og digitale hjelpetjenester styrkes.

Til samfunnet som helhet: – Vold er ingen privatsak. Ta kontakt med naboer, bekjente, familie og venner – sørg for å støtte dem. Hvis du kjenner til tilfeller hvor ting ikke er som de skal – meld fra!

De strenge smittevernsrestriksjonene har ført til en dramatisk oppgang i forekomsten av vold i hjemmet. FOTO: Francesco Spighi/UNICEF

Til voldsofre: – Vold er aldri din skyld. Aldri! Hjemmet ditt skal være et sikkert sted. Kontakt de menneskene du står nærmest, kontakt organisasjoner som kan ivareta din sikkerhet og ta de nødvendige forholdsregler.

– Vold mot kvinner, menn, barn og de eldre, uansett omstendigheter, bør aldri tolereres, la Kluge til.

Les også: FN oppfordrer til tiltak mot vold i nære relasjoner

Noen europeiske land har satt inn tiltak for å redusere forekomsten av vold i hjemmet. Italia har lansert en app som gjør at voldsutsatte mennesker kan be om hjelp uten å måtte slå et nødnummer. I Spania og Frankrike kan farmasøyter varsles om vold i nære relasjoner ved bruk av en kode. I Frankrike og Belgia har hotell blitt omgjort til krisesentre for voldsofre. Grønlandske myndigheter gjorde salg av alkohol midlertidig forbudt for å trygge hjemmemiljøene for utsatte barn.

– Vi burde dele disse erfaringene og la dem inspirere oss, konkluderte Hans Kluge,  – Vi kan forhindre vold, det er ikke uunngåelig.

Om du er et offer for vold i nære relasjoner kan du ta kontakt med Vold- og overgrepslinjen på tlf.: 116 006, eller du kan oppsøke ditt lokale krisesenter her.