UNIFEMs Progress Report 2008-2009: Hvem svarer kvinner?

0
590
alt

altFNs utviklingsfond for kvinner (UNIFEM) har nylig publisert den biårlige rapporten Progress of the World’s Women 2008/2009: Who Answers to Women?, som jevnlig tar for seg arbeidet for en verden der kvinner lever uten frykt for vold, fattigdom og urettferdigheter.

Årets rapport fokuserer særlig på kvinners krav om ansvarlighet i arbeidet for kjønnslikhet og kvinners rettigheter – både i nasjonale fora, lovsystemer, blant arbeidsgivere så vel som internasjonale institusjoner.

Arbeidet for kjønnslikestilling har vært blant de mest sentrale tiltakene i arbeidet for demokratisering av maktrelasjoner i private, uformelle og offentlige institusjoner. Denne rapporten viser at kvinners tiltak for synliggjøring av kjønnsbasert urettferdighet og deres krav om tilbakebetaling har endret hvordan vi tenker om ansvarlighet overfor kvinner.

Rapporten er tilgjengelig på fem språk her.

UNIFEM ble etablert i 1976 som et resultat av FNs første kvinnekonferanse i Mexico City. Organisasjonens hovedkvarter er i New York. UNIFEM har som mål å bedre levekårene til kvinner i utviklingsland, samt å fremme utfordringene de står overfor. Organisasjonen er særlig opptatt av bekjempelse av fattigdom, soppe vold mot kvinner, reversere spredningen av HIV/AIDS blant jenter og kvinner og å ppnå likestilling i styresett, både i krig og fred.