3 nordiske land valgt til FNs likestillingsenhet

0
641

Danmark, Norge og Sverige ble valgt inn som de første styremedlemmene i FNs nye likestillingsenhet, UN Woman, en enhet som arbeider for likestilling og styrking av kvinners rettigheter og posisjon i samfunnet verden over. 

Stemmegivningen fant sted 10. november i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) og 54 medlemsland deltok i avstemningen. Valget av styremedlemmene tok sted før den offisielle åpningen av UN Woman, 1. januar 2011, og gjør det mulig for medlemmene å samles før UN Woman lanseres offisielt.

De 41 styremedlemmene ble valgt på følgende grunnlag: 10 fra Afrika, 10 fra Asia, 4 fra Øst-Europa (Estland, Ungarn, Russland, Ukraina), 6 fra Latin-Amerika og Kariben (Argentina, Brasil, Dominikanske Republikk, El Salvador, Grenada, Peru), 5 fra Vest-Europa (Danmark, Frankrike, Italia, Luxembourg, Sverige) og 6 fra andre bidragsland (Mexico, Norge, Saudi-Arabia, Spania, England, USA).

FNs likestillingsenhet ble opprettet som resultat av sammenslåingen av fire allerede eksisterende enheter: FNs utviklingsfond for kvinner (UNIFEM), FN-sekretariatets avdeling for kvinners rettigheter (DAW), generalsekretærens spesialrådgiver for likestilling og FNs internasjonale institutt for likestilling (UNISTRAW). UN Woman ledes av Chiles tidligere president Michelle Bachelet. 

UN Woman ble etablert 2. juli 2010 etter enstemmig vedtak i FNs generalforsamling. Enheten vil iverksette programmer som fremmer kvinners rettigheter og full deltakelse på lokalt og globalt plan, bidra med teknologisk og økonomisk støtte til land som etterspør det, og samarbeide med grupper i sivilsamfunnet. Enhetens årlige budsjett er på 500 millioner dollar.