Generalsekretærens budskap på Verdens diabetesdag

0
739
alt

DE FORENTE NASJONER

alt

14. November 2010 

På Verdens diabetetsdag setter vi fokuset på behovet for iverksettelsen av tiltak for å forebygge og behandle en kronisk sykdom som rammer hardt og er kostnadskrevende. I følge Verdens helseorganisasjon kan vi forvente dobbelt så mange diabetes relaterte dødsfall i perioden 2005-2030. De fattigste landene blir hardest rammet, og 80 % kommer fra lav- og middels inntekt land. Mer enn 220 millioner mennesker lider av diabetes, og ingen land er immune.

Tidlig diagnostisering og effektiv behandling er nødvendig. Det er uakseptabelt at diabetikere dør som følge av mangelfull informasjon, behandling eller tilgang på livsviktige medisiner som insulin. Myndigheter må iverksette tiltak slik at mennesker med diabetes kan leve et godt liv og unngå skader på hjerte, blodårene, øynene, nyrer og nerver, noe som kan være en konsekvens av sykdommen.  

Det er viktig å spre informasjon om hvordan sykdommen kan behandles og hvilke faktorer som forverre tilstanden, som for eksempel røyking. Ved å gjøre dette vil man redusere lidelsene og de økonomiske kostnadene.

Verdens Helseorganisasjons globale strategi omhandler måter individer, samfunn og myndigheter kan takle diabetes på. I september arrangerer FNs generalforsamling et toppmøte som vil omhandle forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer. Dette gir deltakerne en mulighet til å vise sitt engasjement i behandlingen av diabetes og andre alvorlige kroniske sykdommer.  

Å fremme en sunn livsstil har også positiv effekt på miljøet, da det reduserer inntaket av ferdigbehandlet mat, fremmer fysisk aktivitet og mindre bruk av offentlig transport. Dette har en positiv effekt på kroppen og planeten.

Dette er en kampanje individer kan ta del i også. På Verdens diabetes dag oppfordrer jeg alle til å engasjere seg slik at sykdommen kan kontrolleres, og de berørte kan få den behandlingen og oppfølgingen de trenger.