Norden på topp i ny undersøkelse om grønn okonomi

0
680
green economy

green economy

Danmark topper listen over landene med grønnest økonomi. Sverige og Norge er også å finne på topp-ti-lista. Og København, Stockholm og Oslo rangeres som verdens grønneste byer, ifølge Global Green Economy Index.

Resultatene av den tredje verdensindeksen for grønn økonomi (GGEI) utroper Danmark til landet med grønnest nasjonal økonomi. Sverige er på fjerdeplass og Norge på åttende. Finland og Island nådde ikke opp til topp ti, men de scorer begge høyt på grønt lederskap.

Men hva betyr egentlig “grønn økonomi”? Ifølge FNs miljøprogram, UNEP, defineres en grønn økonomi best som én hvis inntekts- og arbeidsmarkedsvekst drives av statlige og private investeringer som reduserer karbonutslipp og forurensning, øker energi- og ressurseffektivitet og hindrer at biomangfold og økosystemer blir ødelagt.

Indeksen er utarbeidet av Dual Citizen, et internasjonalt konsulentselskap som rådgir om grønn økonomi. Den nye publikasjonen er den tredje utgava av indeksen.

For mer informasjon om grønn økonomi, besøk UNEP og les Green Economy Report 2011.

Kilde: Norden.org