Ban Ki-moon: Vi må alle dele kostnadene og fordelene ved bærekraftig utvikling

0
635
UN Photo/Martine Perret

UN Photo/Martine Perret
20. DESEMBER, 2013 – Solidaritet defineres av FN som en av de fundamentale verdiene ved internasjonale forhold i det 21 århundre. Begrepet innebærer at de som lider fortjener hjelp fra dem som klarer seg bra.

FNs generalforsamling er overbevist om at promoteringen av en en kultur preget av solidaritet, og et samfunn som deler med hverandre er viktig for fattigdomsbekjempelsen. Generalforsamlingen har derfor satt 20. desember som Den internasjonale dagen for solidaritet.

Solidaritet har definert FNs arbeid siden dets fødsel. Etableringen av FN førte både folk og nasjoner sammen i promoteringen av fred, menneskerettigheter, samt sosial og økonomisk utvikling.

Ettersom konseptet solidaritet er relatert til samarbeid, felles rettigheter og ansvar, kan det videreføres til mange ulike sfærer av menneskelig bestrebelser. På samme måte som solidaritet mellom kollegaer fører til en følelse av enhet, noe som kan forene dem i deres kamp for bedre arbeidsvilkår, kan dette også forene det globale samfunnet i kampen mot globale trusler som terrorisme.

«Vi har alle en rolle å spille i å overkomme dagens økonomiske, politiske, miljømessige og sosiale utfordringer, og vi må alle dele kostnadene og fordelene ved bærekraftig utvikling i forhold til både vår evne og våre behov. Dette er essensen av rettferdighet og likeverd. Dette er meningen av solidaritet,» sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon i sin uttalelse.

«På denne dagen for solidaritet oppfordrer jeg mennesker fra alle nasjoner, religioner, kulturer og tradisjoner til å jobbe sammen for det felles løftet vi ga ved årtusenskiftet, og etterlate oss et ettermæle av fred, fremgang og bærekraftig utvikling for fremtidige generasjoner.»