Bryt barrierer!

0
698
Photo: 2.0 Generic (CC BY 2.0)/Karvi Javi

Photo: 2.0 Generic (CC BY 2.0)/Karvi Javi
3. DESEMBER, 2013 – Over en milliard mennesker lever i dag med en eller annen form for funksjonshemning – dette er ca 15 % av verdens befolkning. Blant disse 15 % finner man noen av verdens fattigste mennesker, som mangler tilgang til grunnleggende rettigheter som: utdannelse, arbeid , helsevesen, samt sosiale og juridiske støttesystemer.

Mange mennesker med funksjonshemninger lever i en desperat situasjon, og diskriminasjon er utbredt.  Det er dokumentert flere tilfeller hvor mennesker med funksjonshemninger blir ekskludert fra en fullverdig deltagelse i samfunnet. Dette kan være grunnet fordommer eller sosiale og økonomiske barrierer.

I dag markerer FN den internasjonale dagen for funksjonshemmede for å sette fokus på de fortsatte utfordringene de står overfor, og deres kamp for likeverdige rettigheter over hele verden.

Inkludering av personer med funksjonshemninger er et viktig aspekt ved det nordiske samarbeidet. Politikken som føres av de nordiske landene, når det kommer til personer med funksjonshemninger, preges i økende grad av rettighetperspektivene som er gjeldene i FNs konvensjon om rettigheter for personer med funksjonshemninger (UNCRPD).

Konvensjonen har blitt ratifisert av Danmark, Sverige, Norge, Færøyene og Grønnland. Island, Finland og Åland planlegger å ratifisere konvensjonen i nærmeste fremtid.

De nordiske landene har både nasjonale, lokale og ad hoc baserte råd, samt ekspertgrupper som spesifikt fokuserer på personer med funksjonshemninger og deres problemområder. Helt siden 1990-tallet har landene hatt felles satsningsområder og et felles råd som fokuserer på mennesker med funksjonshemninger.

Selv om det fokuseres på området i de nordiske landene, viser nye studier at toleransen mot personer som lever med funksjonshemninger har falt drastisk de siste årene. For 13 år siden mente 2 av 3 dansker at en arbeidsgiver burde ansette en person med funksjonshemninger, selv om dette kunne ekskludere noen andre fra jobben. I dag støtter kun 1 av 3 dansker samme praksis.

Det er derfor enda lang vei å gå før man kan snakke om full inklusjon av personer med funksjonshemninger i det nordiske samfunn.
«Vi må fjerne alle barrierer som påvirker inkludering og deltagelse av personer med funksjonshemninger i samfunnet, dette inkluderer også å endre holdninger som bidrar til å opprettholde stigma og institusjonaliserer diskriminering.» sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon.