Ny UNDP-rapport presenterer plan for å nå FNs tusenårsmål

0
636

18. juni 2010

FNs utviklingsprogram (UNDP) lanserer i dag en omfattende rapport om hva som må til for å nå FNs tusenårsmål. Rapporten, What Will It Take to Achieve the Millenium Development Goals? AN International Assessment, introduserer en konkret handlingsplan, og er ment som et grunnlag for diskusjon når verdens ledere samles til tusenårstoppmøtet i New York, i  September. 

”Vi håper at rapportens identifisering av hva som har fungert vil bidra til et positivt og konstruktivt toppmøte i September”, uttaler UNDP-sjef Helen Clark.

Basert på analyser av tiltak i 50 land, presenterer UNDP-rapporten hva som har virket når det kommer til å oppnå resultater. Rapporten peker også på nasjonale og internasjonale hindringer for fremgang. Analysen har ført til en åttepunktsplan som viser hvor vi bør legge fremtidig innsats for å øke og opprettholde fremgangen på alle tusenårsmålene de neste fem årene.

De åtte punktene fokuserer på innsatsen til både rike og fattige land:

– Støtte til utvikling som drives nasjonalt, og støtte til effektiv styring av handel.
– Jobbskapende vekst som skal komme de fattige til gode. Fokus skal særlig ligge på landbrukssektoren som i dag brødfør 2,5 milliarder fattige.
– Øke offentlige investeringer  i utdanning, helse, vann og fysisk infrastruktur.
– Målrettet innsats som skaper arbeidsplasser og forsterker det sosiale sikkerhetsnettet.
– Gi økte muligheter til verdens jenter og kvinner. Fokus bør særlig ligge på å styrke deres politiske, økonomiske og rettslige status.
– Økt tilgang til grønn energi.
– Støtte til å utvide ressursmobilisering på nasjonalt nivå, for eksempel gjennom forbedret skatteoppkreving.
– Innfri løftene om mer og bedre bistand, og gi mer rettferdige handelsavtaler og  gjeldslette.

I tillegg til rapporten har UNDP også laget et sett med verktøy som vil hjelpe regjeringer, FN og andre partnere å identifisere hvilke utfordringer ulike land står overfor.

Du kan lese hele rapporten på www.undp.dk.