FN feirer den internasjonale ungdomsdagen

0
661
image preview youth

image preview youth

Den 12. august hvert år markerer FN den internasjonale ungdomsdagen. Dagens ungdomsgenerasjon – den største verden noensinne har sett, og med den store majoriteten bosatt i utviklingsland – har et historisk potensiale til å bedre levevilkårene til hele menneskeheten. 
Allikevel lider altfor mange unge, også de velutdannede, under lave lønninger, jobber som ikke leder noensteds og rekordhøy arbeidsledighet. Den globale finanskrisa har rammet ungdommen hardest, og mange er forståelig nok demotiverte på grunn av de økende forskjellene.

Som FNs generalsekretær uttaler det: “Uten hastetiltak risikerer vi å skape en “tapt generasjon” av forspilt talent og forspilte drømmer.”

Temaet for årets internasjonale ungdomsdag – Building a Better World: Partnering with Youth – er en global oppfordring til unge menn og kvinner, så vel som andre aktører rundt om i verden, om å utvikle, og engasjere seg i, samarbeid med og for unge for å skape en bedre verden.

”Ungdom kan avgjøre hvorvidt denne æraen beveger seg mot større farer eller mer positive forandringer. La oss støtte våre unge så de vokser opp til å bli voksne som kan oppfostre atter nye generasjoner av produktive og handlingskraftige ledere,” sier Ban Ki-moon i sin melding.

For tips om måter å markere den internasjonale ungdomsdagen på, besøk nettsiden IYD2012.

Du kan også følge FNs Google+Hangouts for den internasjonale ungdomsdagen på gplus.to/unitednations og sende inn spørsmål til paneldeltagerne våre via Twitter og Facebook:

Twitter – @un4youth  #IYD2012
Facebook –   https://www.facebook.com/UNyouthyear

IYD 2012 Slogan Banner