Nytt FN organ opprettes for å styrke kvinners rettigheter verden over

0
612

FN, New York, 2. Juli 2010 – I dag vedtok FNs generalforsamlingen å danne et nytt FN organ som skal jobbe for å fremme kvinners og jenters rettigheter verden over.

Opprettelsen av UN Woman, er resultatet av årevis med forhandlinger mellom FNs medlemsland og kvinnesaksforkjempere. Opprettelsen utgjør blant annet en del av FNs reform agenda.

”Jeg er takknemlig for at medlemslandene har tatt dette store skrittet for kvinner og jenter verden over, uttalte generalsekretær Ban Ki-Moon.  ”Kvinner ansatt i FN vil øke fokuset på FNs tiltak for å fremme likestilling, valgmuligheter og bekjempelsen av diskriminering.”

UN Woman er basert på fire tidligere FN enheter, hvis hovedfokus var på likestilling og styrking av kvinners rettigheter.

  • FN-sekretariatets avdeling for kvinners rettigheter (DAW)
  • FNs internasjonale institutt for likestilling (INSTRAW)
  • Generalsekretærens spesialrådgiver for likestilling (OSAGI)      
  • FNs kvinnefond (UNIFEM)

”Jeg oppfordrer alle ledere og ansatte i DAW, INSTRAW, OSAGI og UNIFEM til å rette fokuset på likestilling. Jeg håper på deres støtte når vi nå går inn i en ny FN epoke hvor kvinner står i sentrum”, sa generalsekretær Ban. ”Likestilling og styrking av kvinners rettigheter er av øverste prioritet. Vi vil ha økt fokus på bekjempelse av vold mot kvinner, viktigheten av ansettelsen av flere kvinnelig ledere og redusere antallet kvinner som dør i barsel”, sa han.

I flere tiår har FN jobbet med tiltak som fremmer likestilling, og har vedtatt en rekke resolusjoner av stor betydning. Likestilling er ikke bare en menneskerettighet, men er også av stor sosioøkonomisk betydning. Styrking av kvinners rettigheter og posisjoner i samfunnet bidrar til en levedyktig økonomi, produktivitet og vekst. 

Til tross for dette opplever kvinner diskriminering verden over. Mange har blitt utsatt for misbruk og vold, og i mange land er kvinner underrepresentert i sentrale beslutningsorganer. Det er fortsatt et stort antall kvinner som dør i barsel. FN har møtt store utfordringer i arbeidet med å fremme likestilling, både pga manglende finansiering men også pga fraværet av en samlende drivkraft.

UN Woman begynner sitt arbeid i januar 2011 og vil arbeide for å fremme kvinners og jenters rettigheter og gi dem den globale og regional stemmen de trenger. UN Woman vil styrke tiltak som er igangsatt av andre FN enheter blant annet FNs barnefond (UNICEF), FNs utviklingsprogram (UNDP) og FNs befolkningsfond (UNFPA).  

UN Woman kommer til å spille to nøkkelroller: For det første vil enheten støtte FNs kvinnekonvensjon, fastsette globale standarder og normer, hjelpe medlemsland å implementere standardene og tilby økonomisk og teknisk støtte til land som trenger det. UN Woman vil også fokusere på at FN systemet overholder sine forpliktelser i forhold til likestilling.

Generalsekretæren Ban kommer til å utnevne lederen av den nye enheten og håper på forslag til kandidater fra FNs medlemsland. Lederen av UN Woman kommer til å være medlem av alle FN enheter og rapportere direkte til generalsekretæren.  

Finansieringen av UN Woman baserer seg på frivillige donasjoner og FNs budsjett. Medlemslandene har blitt enige om at det må investeres minst 500 millioner dollar i UN Woman. Dette er dobbelt så mye som det kombinerte budsjettet til DAW, INSTRAW, OSAGI og UNIFEM.

”UN Woman kommer til å gi kvinner og jenter den stemmen de fortjener på den globale arena. Jeg ser frem til oppstarten av arbeidet, så både kvinner og menn kan iverksette tiltak for å fremme likestilling, utvikling og fred for kvinner og jenter verden over”, sa Asha-Rose Migiro, representant for UN Woman.

Generalforsamlingens resolusjon som la grunnlaget for opprettelsen av UN Woman berører også andre temaer blant annet reformer av FN systemet.