Første globale modell- FN for studenter skal arrangeres i Genève

0
685

FNs informasjonsavdeling har annonsert at den første årlige globale modell- FN-konferansen skal avholdes i Genève, Sveits, fra 5. til 7. august 2009. Arrangementet rettes mot de beste studentene på universitetsnivå. Temaet for den første konferansen vil bli "Tusenårsmålene – Hvordan løfte 1. milliarder mennesker ut av fattigdom".

 

Modell FN- studentkonferanser er simulasjoner av forumer i FN, som Generalforsamlingen og dets hovedkomiteer og Sikkerhetsrådet. Den årlige studentkonferansen involverer ungdom i alle aspekter av planleggingsfasen, og oppfordrer til organiseringen av nye modell-FN der de i dag ikke finnes. I tillegg er det forventet at de globale modell- FN arrangementene vil inspirere neste generasjoner av ledere til å bli involvert i nasjonale og globale saker.  

 

For mer informasjon om modell- FN: CyberSchoolBus.