FN-toppmøte om HIV/AIDS vedtar ambisiøse mål for å bekjempe epidemien

0
624
alt

alt10. juni 2011 –

Landene som møttes på FN-toppmøtet i New York vedtok på fredag 10. juni nye ambisiøse mål for å bekjempe AIDS, med målet om å utrydde sykdommen som har krevd mer enn 30 millioner liv siden den først ble oppdaget for 30 år siden.

Erklæringen som ble vedtatt av Generalforsamlingens medlemsland inneholder klare, målbare mål, inkludert å halvere seksuell smitte av HIV innen 2015, å redusere HIV-overføring via narkotisk sprøytebruk med 50 % innen 2015, å sikre at innen 2015 vil ingen flere barn fødes med HIV, å sikre universell tilgang til antitretroviral terapi, å gi 15 millioner mennesker livreddende terapi innen 2015, og å halvere død forårsaket av tuberkulose blant mennesker som lever med HIV, med 50 % innen 2015.

Toppmøtet om AIDS samlet 3000 deltakere, inkludert 30 statsoverhoder og regjeringssjefer, byråkrater, representanter fra internasjonale organisasjoner og mennesker som lever med HIV, for å kartlegge en vei inn i fremtiden som kan gi et svar på AIDS-utfordringen.

– Den store drivkraften vi har opplevd her, bekrefter den essensielle rollen FN har i AIDS-arbeidet. Dette møtets intensjon er å igangsette arbeidet som skal utrydde AIDS, sa Paul De Lay som er assisterende direktør i UNAIDS.

En av begivenhetene i løpet av uken, som De Lay beskrev som betydningsfull, var lanseringen av en global plan for å eliminere HIV-smitte av barn innen 2015, og som har som intensjon å hindre smitte av 370 000 nye barn hvert år, hvilket skjer i dag.

En annen begivenhet var Sikkerhetsrådets vedtak av en ny resolusjon som søker å beskytte FNs fredsbevarende styrker og samfunnene de arbeider med mot HIV, så vel som å arbeide for å stoppe vold mot kvinner i konflikt.

– Disse ambisiøse målene, vedtatt av verdensledere, vil akselerere vår innsats for å redusere HIV-smitte. Utfordringen som nå gjenstår er å gjennomføre disse forpliktelsene, i dette arbeidet er lederskap om gjensidig ansvarlighet avgjørende, sa Generalforsamlingens president Joseph Deiss.