FN velger Norge til å markere Den internasjonale miljødagen

0
657

Norge har fått i oppdrag av FN å markere Verdens Miljødag den 5. juni 2007. Tema for dagen er miljøpåvirkning i polarstrøkene. Markeringen er lagt til Tromsø.

Tromsø er valgt som vertsby for Verdens Miljødag fordi byen har et polarvitenskapelig miljø i internasjonal toppklasse, med verdens nordligste universitet og Norsk Polarinstitutt som tunge aktører. Tromsø er dessuten levende polarhistorie, både i fortid og nåtid. Det vil bli holdt arrangementer også andre steder i Norge, deriblant i Oslo.

– Jeg er glad for at vi har fått Verdens Miljødag til Norge. Dette vil sikre at vi får oppmerksomhet på de alvorlige miljøtruslene som Arktis og Antarktis blir utsatt for. I første rekke dreier det seg om klimaendringene i Arktis, som igjen har effekt på det globale klima. Miljøgifter i Arktis er også et svært alvorlig tema som nå kan få større oppmerksomhet, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Fungerende leder i UNEP, Shafquat Kakahel, sier dette om valg av tema: – Polarområdene er noe av det vakreste som finnes på kloden. Disse områdene er samtidig naturens varselklokke, hvor menneskelig påvirkning registreres først. Eksempler på dette er effekten av klimaendringene, svekkelsen av ozonlaget og virkningen av miljøgifter. Dessuten er Arktis i ferd med å bli svært interessant i forbindelse med olje, gass og shipping, samt et økende kommersielt fiske og turisme. Urfolks situasjon i Arktis er med dette blitt svært sårbar.

– I samarbeid med UNEP vil vi skape flere spennende og interessante arrangementer i Tromsø, samt rundt om i landet. Arrangementene skal også engasjere internasjonalt. Vi vil dessuten benytte anledningen til å markere at 2007 er starten på Det Internasjonale Polaråret. Det vil få mye å si for forskning og formidling av kunnskap om polare forhold, sier miljøvernminister Bjørnøy.

Verdens Miljødag har blitt arrangert årlig siden 1972. I løpet av årene har tema vært sur nedbør, hav, vann, grønne byer og så videre. I år har FN lagt hovedarrangementet til Alger i Algerie, med ørken og ørkenspredning som tema.

Formålet med Verdens Miljødag er å stimulere til engasjement for miljøproblemer og spore til politisk handling.

(Kilde: Miljøverndepartementet, Oslo).