Om UNRIC

0
843

UNRIC er FNs regionale informasjonssenter for Vest-Europa, basert i Brussel. UNRIC er organisert i ni geografiske og tematiske arbeidsområder, samt et infopunkt og bibliotek. UNRICs seksjon for Nord-Europa driver nettsteder og sosiale medier på de fem offisielle nordiske språkene; Dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk. I tillegg gir UNRICs nordiske seksjon FN-informasjon og materialer til allmennheten, frivillige organisasjoner og statlige institusjoner, mottar studentgrupper og organiserer arrangementer i Norden sammen med ulike partnere. UNRIC samarbeider med alle interessenter i 21 land i Vest-Europa – EUs institusjoner, regjeringer, alle deler av det sivile samfunn og selvfølgelig media. UNRIC har som mål å informere, men også å engasjere europeere i globale spørsmål. UNRIC opererer på 13 språk, både på nettsiden og i sosiale medier.

Infopunktet opprettholder en liten referansesamling og gir referansetjenester via e-post og telefon, samt informasjonsmateriale på forskjellige språk.