A-Ø Nettstedets indeks

Folkerett

International Law banner

FN har bidratt betydelig til utvidelsen av de lovgivningsmessige rammene for staters forhold til hverandre gjennom utvikling av folkeretten. Den internasjonale domstolen hjelper statene med å løse rettstvister, og gir verdifulle råd om de juridiske aspektene ved FNs handlinger. Bildet nederst er av Den internasjonale domstolen i Haag.

FN har tatt initiativ til hundrevis av internasjonale konvensjoner og traktater, avtaler om diplomatiske forbindelser og internasjonal handel, avtaler som beskytter miljøet og ikke minst avtaler om menneskerettigheter.

Peace Palace in the HagueKonvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering mot kvinner er det overordnede rettslige instrumentet for likestilling mellom kvinner og menn. Konvensjonen om bekjempelse av ulovlig handel med narkotiske stoffer er den viktigste internasjonale avtale mot smugling av narkotika. FNs havrettskonvensjon fastsetter regler for at land skal ha lik adgangsrett til naturressursene i havene. Den inneholder også bestemmelser om beskyttelse av havmiljøet og retten til å seile fritt til sjøs.

Besøk FNs offisielle side om folkerett her.

 

Aktuelt

Menneskerettighetsdagen: FN feirer ungdommen 

I år markeres FNs Menneskerettighetsdag under temaet “Youth Stand Up for Human Rights.” FNs generalsekretær, António Guterres, sa...

OCHA: Rekordmange mennesker vil trenge hjelp

168 millioner mennesker over hele verden vil trenge hjelp og beskyttelse i kriser som...

WMO: 2010-2020 ligger an til å bli varmeste tiår...

Året 2019 ligger an til å avslutte et tiår med nye varmerekorder, issmelting og...

Guterres: Vi trenger politisk vilje til å stoppe klimaendringene 

FNs generalsekretær, António Guterres, kaller på politisk vilje til å stoppe den globale klimakrisen i sin åpningstale...

Guterres: Ikke noe alternativ til en tostatsløsning 

FNs generalsekretær, António Guterres, sier at det ikke finnes et bærekraftig alternativ til en tostatsløsning....