A-Å Nettstedets indeks

Folkerett

International Law banner

FN har bidratt betydelig til utvidelsen av de lovgivningsmessige rammene for staters forhold til hverandre gjennom utvikling av folkeretten. Den internasjonale domstolen hjelper statene med å løse rettstvister, og gir verdifulle råd om de juridiske aspektene ved FNs handlinger. Bildet nederst er av Den internasjonale domstolen i Haag.

FN har tatt initiativ til hundrevis av internasjonale konvensjoner og traktater, avtaler om diplomatiske forbindelser og internasjonal handel, avtaler som beskytter miljøet og ikke minst avtaler om menneskerettigheter.

Peace Palace in the HagueKonvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering mot kvinner er det overordnede rettslige instrumentet for likestilling mellom kvinner og menn. Konvensjonen om bekjempelse av ulovlig handel med narkotiske stoffer er den viktigste internasjonale avtale mot smugling av narkotika. FNs havrettskonvensjon fastsetter regler for at land skal ha lik adgangsrett til naturressursene i havene. Den inneholder også bestemmelser om beskyttelse av havmiljøet og retten til å seile fritt til sjøs.

Besøk FNs offisielle side om folkerett her.

 

Aktuelt

11 måter FN gjør verden til et bedre sted...

Hvert år produserer FN et lite kort som får plass i lommeboken, som trekker...

Kampen mot rasisme og for likeverd

Verden krever likeverd. Over hele verden protesterer mennesker mot rasisme etter at afroamerikanske George...

75 måter å utgjøre en forskjell på: Bekjemper terrorisme...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: Nasjonale myndigheter bruker FN som...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Stanser spredningen...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: Verdens helseorganisasjon (WHO) bidro til...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Bekjemper verdens...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: FNs kontor for narkotika og...

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19