Det internasjonale året for skog

0
844
alt

alt2011 har blitt utpekt av FN som Det internasjonale året for skog. Verdens skoger er essensielle for å opprettholde alt liv på jorden. Skogene er også viktige i å opprettholde mangfoldet av planter og dyr, og skogene er essensielle bidragsytere i kampen mot klimaforandringer.

Verdens naturvernunion (IUCN) vil gjennom 2011 arbeide for å sikre at skogenes potensial utnyttes maksimalt.

            – Luften vi puster, mat, vann og medisiner vi trenger for å overleve, mangfoldet og klimaet – alt dette er avhengig av skogene, sier Julia Marton-Lefevre, direktør for IUCN.

            Unionen vil arbeide for å vekke offentlig oppmerksomhet omkring skogens betydning, og de vil bidra til å videreformidle ny kunnskap, og informere om nye strategier for skogbevaring.

Året vil brukes til å oppfordre regjeringer, og relevante organisasjoner til å støtte bevaringen av skog gjennom frivillige bidrag. FN håper at frivillige partnerskap vil inngås mellom organisasjoner og medlemsland, og at nasjonale utvalg og kontaktpunkt vil utpekes i de respektive landene.

Du kan følge med på International Year of Forest sin hjemmeside, der du kan lese mer om aktivitetene og prosjektet.