Generalsekretærens budskap på Internasjonal ungdomsdag 2007

0
605

Internasjonal ungdomsdag er en årlig mulighet til å anerkjenne verdens 1,2 milliarder undommer, til å feire deres prestasjoner, og til å øke deres deltakelse i alle felt i samfunnet.

Årets kampanje – Bli sett, bli hørt: Ungdom i utviklingen – fokuserer på de enorme bidrag unge kvinner og menn over hele verden kan komme med og har kommet med for å fremme nasjonal vekst. De er verdifulle og engasjerte partnere i den globale anstrengelsen for å nå Tusenårsmålene, inkludert det overordnete målet om å halvere fattigdom og sult innen 2015. De står i fronten i kampen mot HIV/AIDS. Og de har med seg nyskapende ideer til langvarige utviklingsspørsmål.

Når vi nå er halvveis til Tusenårsmålene trenger vi deres deltakelse mer enn noensinne. Deres energi og idealisme kan hjelpe oss med å ta igjen tapt grunn og å nå målene fullstendig og i rett tid.

Vi må på vår side oppfylle våre forpliktelser overfor ungdommen. World Programme of Action for Youth ber regjeringer om å vurdere bidrag fra unge personer i alle politiske spørsmål som angår dem. Regjeringer bør hedre denne forpliktelsen. De må også øke støtten til utdanning, samt den finansielle og tekniske støtten slik at unge mennesker kan realisere sitt potensial.

På tross av voksende anerkjennelse av ungdoms behov er unge mennesker mange steder i verden fortsatt marginalisert eller ignorert. Deres status som en gruppe rammet av fattigdom og arbeidsledighet overses jevnlig. Som et resultat er sannynligheten for at ungdom mangler arbeid tre ganger så stor som for andre. Faktisk utgjør de halvparten av verdens arbeidsledige, selv om de er en-fjerdedel av verdens arbeidsstyrke.

Det er på høy tid at vi slutter å se på unge mennesker som en del av problemet og starter å dyrke deres potensial. La oss på denne Internasjonal ungdomsdag investere i og beskytte vår mest verdifulle ressurs, og gi unge menn og kvinner en rettferdig og fullverdig del i samfunnet og dets suksess.

Ban Ki-moon

Les mer om FNs ungdomsarbeid her.