Og nå over til verdens beste nyheter

0
904
verdens bedstensp 44

verdens bedstensp 44

Visste du at verdens mødredødelighet og ekstreme fattigdom er nesten halvert siden 1990? Og at to milliarder mennesker har fått adgang til rent vann i samme periode? Nytt fra utviklingslandene pleier å være av negativ karakter. Det vil en dansk kampanje gjerne gjøre noe med.

Kampanjen Verdens Bedste Nyheder ble i år arrangert for tredje år på rad. Den hadde sitt høydepunkt 14. september da 2000 frivillige i 120 forskjellige danske byer distribuerte 45 000 gratisaviser med samme tittel som kampanjen. I tillegg hadde 245 000 eksemplarer av gratisavisa MetroXpress fått et firesiders bilag med saker fra Verdens Bedste. Alt i alt mottokk nesten 300 000 mennesker verdens beste nyheter, og 120 000 epler ble delt ut for å hjelpe leserne med å fordøye de gode nyhetene.

”De fleste dansker forbinder ulandene med negative ting som sult, malaria og borgerkrig. I virkeligheten har mangeårig u-hjelp gjort en kjempeforskjell. Tre av FNs åtte tusenårsmål om utrydding av global fattigdom og nød er faktisk nådd, og resten av målene er godt på vei. Folk skal vite at hjelpen faktisk gjør en forskjell” sier Verdens Bedste Nyheders sekretariatsleder Thomas Ravn-Pedersen i en pressemelding.

Kampanjen skal vise befolkningen i de rike landene at deres bidrag hjelper og har en verdi. Ledelsen i Verdens Bedste Nyheder mener å se at danskenes bevissthet om bistandens effekt har økt siden kampanjen startet i 2010. Thomas Ravn-Pedersen uttaler at ”[vi] har kunnet se en klar effekt av vår kampanje de siste to år. Betydelig flere dansker vet nå at mange løftes ut af fattigdom i ulandene, og mange tror på at bistand hjelper. Derfor tror vi også at den positive effekten vil vedvare og at Verdens Bedste Nyheder vil nå ut til enda flere i år.”

Verdens Bedste Nyheder er et initiativ fra danske bistandsorganisationer, Danida og FN, som blir støttet av en lang rekke partnere fra det danske næringlsivet. En del danske politikere støtter også opp om initiativet og deltok som frivillige utdelere den 14. september.

En lignende søsterkampanje er lansert på Island de siste to årene, og det er planer om tilsvarende kampanjer i flere nordiske land.

Se mere om hvordan du kan være med på å sette fokus på Verdens Bedste Nyheder på deres kampanjesider, eller gå inn på kampanjens Facebookside.

Verdensbedstenyheder2012