Generalsekretærens uttalelser på den internasjonale dagen for eldre 1. oktober 2010

0
657
alt

alt

FNs generalsekretær Ban Ki-moon oppfordrer til økt oppmerksomhet rundt eldre som tar ansvaret for barn som har mistet foreldrene grunnet AIDS. I hans budskap på den internasjonale dagen for eldre 1. oktober, understreket han blant annet at 20 prosent av landsbykvinner som er 60 år eller eldre, bosatt i land sør for Sahara er aleneforsørgere for barnebarna. ”Denne gruppen som tar på seg ansvaret for de foreldreløse barna trenger tilgang på alle nødvendige ressurser, spesielt sosiale tjenester og pensjon slik at de har muligheten til å leve et godt liv”, uttalte Ban.

Den internasjonale dagen for eldre markeres i dag tyvende år på rad. Antall eldre øker raskt, og i løpet av de tre siste tiårene har antallet blitt fordoblet. Innen 2050 vil eldre utgjøre 2 milliarder mennesker på verdensbasis. Dette innebærer en markant endring i verdens demografiske sammensetning.   

”På denne internasjonale dagen, oppfordrer jeg alle myndigheter til å møte behovene til eldre mennesker. Dette innebærer universell tilgang på sosiale tjenester, gode pensjonsordninger og implementering av lover som hindrer diskriminering på arbeidsplassen”, sa generalsekretæren.