COVID-19: FN oppfordrer til tiltak mot vold i nære relasjoner

0
724
domestic violence vold i nære relasjoner covid-19 generalsekretær
FOTO: UNICEF/Albert Gonzalez Farran

FNs generalsekretær, António Guterres, oppfordrer alle lands myndigheter til å gjøre avverging av vold i nære relasjoner til en viktig bestanddel i deres samlede tiltak mot COVID-19-pandemien.  

I et videobudskap sa generalsekretæren at han for ikke lenge siden oppfordret til en global våpenhvile – nå oppfordrer han til at all former for vold må opphøre.  

– Vold finner sted ikke bare på slagmarken. For mange jenter og kvinner er trusselen størst der de skulle vært tryggest – i deres egne hjem. Derfor går jeg ut med en appell i dag for å sørge for fred i alle hjem rundt om i verden. 

Les også: FNs generalsekretær oppfordrer til global våpenhvile

I appellen sa generalsekretæren at isolering og karantene er nødvendige tiltak for å begrense koronasmitten, men at dette kan være skadelig for kvinner med voldelige partnere. 

– I forrige uke var vi vitne til en skremmende global økning i vold i nære relasjoner.  I noen land har antallet kvinner som har kontaktet offentlige hjelpetjenester doblet seg, sa Guterres.  

Samtidig er helsesektoren overarbeidet og underbemannet, og lokale støttegrupper er satt ut av spill eller mangler ressurser. Noen krisesentre er stengt og andre er fulle.  

– Jeg oppfordrer alle lands myndigheter til å gjøre avverging av vold i nære relasjoner til en viktig bestanddel i deres samlede tiltak mot COVID-19-pandemien, sa Guterres,  

Det innebærer å inkludere krisesentre i nasjonale lister over nødvendige tjenester i krisetider og en økt investering i nettjenester og hjelpeorganisasjoner. Det må opprettes måter kvinner kan kontakte hjelpetjenester på uten at overgriperne deres får vite om det. 

Kvinners rettigheter og friheter er en essensiell del av et sterkt og motstandsdyktig samfunn. Sammen kan vi – og må vi – forhindre vold overalt, både i krigssoner og i hjemmene til folk, mens vi arbeider for å bekjempe COVID-19-pandemien, avsluttet Guterres.