GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAP PÅ DEN INTERNASJONALE KVINNEDAGEN

0
658

8. mars 2011

For hundre år siden, da verden for første gang feiret den internasjonale kvinnedagen, var likestilling og bemektigelse av kvinner stort sett radikale ideer. I dette århundret feirer vi den betydningsfulle fremgangen som er nådd gjennom målrettet kamp, konkrete handlinger og opplysende politikk. Likevel forblir kvinner andreklasses borgere i for mange land og samfunn.

Selv om gapet mellom antall jenter og gutter som utdannes minsker, er det store forskjeller i og mellom land, og alt for mange jenter nektes skolegang, slutter for tidlig på skolen, eller fullfører skolen med få ferdigheter og færre muligheter. Kvinner og jenter opplever også fortsatt uakseptabel diskriminering og vold, ofte fra nære partnere eller slektninger. I hjemmet og på skolen, på arbeidsplassen og i lokalsamfunnet, betyr for ofte det å være kvinne at man er sårbar. I mange konfliktsoner er seksuell vold ofte frivillig og systematisk brukt for å true kvinner og hele lokalsamfunn.

Min UNiTE to End Violence Against Women kampanje, sammen med Network of Men Leaders, arbeider for å få slutt på straffefrihet og forandre tankesett. Det er også en stigende internasjonal vilje til å straffe og forebygge seksuelle overgrep i konflikt, og for å gjøre mer for å implementere sikkerhetsrådets resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, som belyser viktigheten av å involvere kvinner i alle ledd i fredsbyggende og fredsbevarende prosesser.   

Et annet område, der vi umiddelbart trenger betydelige fremskritt, er barns helse. Toppmøtet om tusenårsmålene i september 2010 erkjente den grunnleggende betydningen av dette spørsmålet, og medlemsland og det filantroposofiske samfunnet har lovet sterk støtte til min globale strategi for å redde liv og forbedre helsen til kvinner og barn over de neste fire årene.

Stadig flere kvinner, i flere land, trer inn i beslutningsprosesser og finner sitt fortjente sete i nasjonalforsamlinger. Likevel har under ti prosent av alle land kvinnelige statsoverhoder. Selv i land der kvinner er prominente i politikken, er de ofte i alvorlig grad underrepresentert i andre beslutningstakingsområder, inkludert på de høyeste nivåene i forretnings- og industrivirksomhet. Et nytt FN-initiativ – ”Womens Empowerment Principles” som nå er omfavnet av mer enn 130 store selskap – har som mål å endre denne ubalansen.

Den internasjonale kvinnedagen dette året fokuserer på lik tilgang til utdanning, yrkesopplæring, vitenskap og teknologi. Mobiltelefoner og internett kan for eksempel være virkemidler i forbedringen av kvinners helse og forbedringen av livskvaliteten i deres familier. De kan også være virkemidler for å øke inntektsmuligheter og beskytte seg fra utnyttelse og sårbarhet. Tilgang til slike redskaper, støttet av utdannings- og opplæringsmuligheter, kan hjelpe kvinner å bryte fattigdomssirkelen og å bekjempe urettferdighet og å utøve sine rettigheter.

Lanseringen av UN Women dette året – FNs enhet for likestilling og bemektigelse av kvinner – demonstrerer vår intensjon om å gå dypere i forfølgelsen av denne agendaen. Bare gjennom kvinners fulle og likeverdige deltakelse i alle offentlige og private arenaer, kan vi håpe på å oppnå et bærekraftig, fredfullt og rettferdig samfunn slik det loves i FN-traktaten.