Hvordan stave menneskerettigheter

0
739
Børn

Børn

20. november 2012. Mange skoler og andre utdannelsesinstitusjoner gjør en ekstra innsats under feiringen av den internasjonale barnedag i dag for å informere barn om deres rettigheter. Men en nordisk studie utført av UNICEF i 2010 viser at ikke alle nordiske barn kjenner sine rettigheter.

Studien viser at danske barn er de av barna i de nordiske landenevet som minst om barnekonvensjonen. Men studien viser også at barn gjerne vil delta mer på skolen og i hjemmet. Barn mener de har en høy grad av innflytelse i hjemmet, men opplever de ikke den samme medbestemmelsen i skolen. Det gjelder både valg av skole, formulering av felles regler og løsning av konflikter. Danske og finske barn er de barna i Norden som har høyest livskvalitet. Et felles karaktertrekk ved de nordiske barn er at hvert tredje nordiske barn mener at stemmerettsaldersgrensa bør senkes.

FN feirer den internasjonale barnedagen den 20. november, men hvert enkelt land kan selv bestemme når på året de ønsker å markere dagen. Både Finland, Island og Danmark feirer dagen den 20. november, mens man i Norge og Sverige feirer dagen første mandag i oktober. Dog fokuserer alle landene på at barna skal ha fått en øket forståelse for sine rettigheter når de pakker skolesekken og går hjem fra skolen på den internasjonale barnedagen.

FNs internasjonale barnedag, som ble etablert i 1954, markeres hvert år for at promotere internasjonalt samhold og bevissthet blant barn verden over. UNICEF fremmer og koordinerer denne dagen, hvor det også skal arbeides for å forbedre barns velferd.
 
UNRIC har siden starten av 2012 vært en del av Fabricas (Benetton research centre on communication) Live Windows-initiativ, som er med på å sette fokus på noen av FNs merkedager. Til dagens internasjonale barnedag  har Södertörns högskola i Sverige bidratt til Live Windows. Les mer  om partnerskapet her: http://www.unric.org/en/fabrica-unric#partnership