Internasjonal fredsdag: FN fokuserer på sammenhengen mellom menneskerettigheter og fred

0
750

FN feiret Internasjonal fredsdag sammen med en rekke aktører 21. september. I 2008 har dagen en spesiell betydning, siden den også markerer 60. års jubileumet for vedtakelsen av FNs menneskerettighetserklæring.

"Vi vet at menneskerettigheter er en forutsetning for fred", sa generalsekretær Ban Ki-moon i sitt budskap på dagen.

"Men mange mennesker rundt omkring i verden får fortsatt sine rettigheter krenket – spesielt under og etter en væpnet konflikt. Derfor må vi sørge for at rettighetene i erklæringen er en levende realitet – at de er kjent, forstått og nytes av alle, overalt, sa han.

Generalsekretær Ban Ki-moon innledet årets feiring med den tradisjonelle innringinsseremonien i New York på fredag, sammen med fire av FNs budbringere for fred. Under arrangementet sendte generalsekretæren en tekstmelding for fred, som en del av en FN-kampanje. Den oppfordret mobiltelefonbrukere til å sende fredsmeldinger som skal publiseres på en nettside, og skal deles med verdens ledere under generalforsamlingen denne uken.

FNs fredsoperasjoner verden rundt markerte også dagen med ulike aktiviteter.  I Naqoura ble barn invitert til å male sine visjoner om fred, på veggene til hovedkvarteret for FNs midlertidige styrke i Libanon (UNIFIL).

I Juba feiret FNs misjon i Sudan (UNMIS) og dens partnere dagen med en fotoutstilling, som hadde tittelen "Fredsbilder". Utstillingen fokuserte på likheter og forskjeller i kulturer i Sør-Sudan, og siktet mot å utvikle et bedre samfunn med dialog og forståelse.

I Afghanistan markerte forskjellige samfunn dagen med sportsarrangementer, marsjer og samlinger. FN-misjonen der – kjent som UNAMA – har beskrevet dette som en "enestående" kampanje. I tillegg til de mange arangementene gjorde helsearbeidere over hele landet en av de mest ambisiøse innsatsene for poliovaksine noensinne på Fredsdagen, med det formål å vaksinere 1,8 millioner barn.