Introduksjon

0
888

Viten om klimaforandringer er ikke lenger en vitenskapelig kuriositet, og det er ikke lenger bare en av mange miljøbekymringer. Som FNs generalsekretær har sagt, så er klimaforandringer den største, overordnede miljøsaken i vår tid, og den største utfordringen vi står overfor.

Det finnes alarmerende bevis på at viktige vippepunkt på veien mot irreversible forandringer i flere store økosystemer, allerede kan være nådd. Klimaforandringer vil true økonomisk vekst og langsiktig velstandsutvikling, så vel som selve overlevelsesgrunnlaget til de minste og mest sårbare befolkningsgruppene. Økosystemer så ulike som regnskogen i Amazonas og den arktiske tundraen kan være på vei mot terskler som innebærer dramatisk forandring gjennom oppvarming og uttørking. Målinger av isbreer gir alarmerende tall som viser isens tilbaketrekning, og redusert vanntilgang i de tørreste månedene vil ha konsekvenser for flere generasjoner.

Klimaforandringene er en av de største utfordringene i vår tid, og det kreves en sterk politisk vilje for umiddelbart å kjempe for å ta hånd om utviklingen, i samsvar med prinsippet om felles men ulikt ansvar.

Kilde:http://www.unep.org/climatechange/Introduction/tabid/233/Default.aspx