Sammen for toleranse

0
657
photo: UN

photo: UN

15. NOVEMBER, 2013 – Å vokse opp kan være hardt, du vet ikke hvem du er eller hvor du passer inn, som et resultat prøver mange unge desperat å være ‘normale’. I slike situasjoner kan det være svært vanskelig å være annerledes. Det kan være annerledes hud eller hårfarge, en annen religiøs tilknytning eller andre klær enn de rundt deg. Det blir som regel bedre, men det føles ofte svært vanskelig.

På tross av et økende mangfold i samfunnet vi lever i, øker nivået av intoleranse fortsatt mange steder i verden – ofte som et resultat av finanskrisen. Vi må si ifra og bevisstgjøre verden om toleranse og intoleranse. Det er kun om vi arbeider sammen vi kan sørge for at det faktisk blir bedre.

Den 16. november markerer FN den internasjonale dagen for toleranse.
«Toleranse er den stødigste byggesteinen for fred og forsoning. I en tid med rask og ofte forvirrende endring, er dette spesielt viktig. På denne internasjonale dagen oppfordrer jeg både nasjonale og lokale samfunnsledere – og alle andre som har innflytelse gjennom tradisjonelle og sosiale medier – til å anerkjenne toleranse som det båndet som vil forene oss på vår reise til en fredelig, bærekraftig fremtid,» sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon i sin uttalelse.

Toleranse er noe vi alle kan jobbe mot. Det er flere marginaliserte grupper i samfunnet som står overfor intoleranse hver dag. Toleranse, definert av UNESCO, er verken det å være ettergivende eller likegyldig, toleranse handler om respekt og verdsettelsen av de rike variasjonene som finnes over hele verden.

Et kjent ordtak som beskriver barns mobbing er: «barn kan være grusomme», men de fleste barn tar etter sine rollemodeller og lærer fra voksne rundt dem. Ulikhetene blant de mange religioner, språk og kulturer over hele verden burde aldri være grunn for konflikt, men en skatt som beriker oss alle. I dag er en god dag for å sette et eksempel.