Norge under lupen i Menneskerettighetsrådet

0
795


18. APRIL, 2014 – 28. april skal Norge for andre gang høres i FNs menneskerettighetsråd om gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Sist gang i 2009 fikk Norge flere kritiske merknader.

Norge skal 28. april gjennom den såkalte Universal Periodic Review i FNs menneskerettighetsråd. Alle FNs medlemsstater gis anledning til å spørre Norge om situasjonen for menneskerettighetene i landet og også gi anbefalinger om hvordan Norge kan bedre kårene for menneskerettighetene.

Dette er andre gang Norge skal undergå denne granskingen. Sist fikk Norge flere kritiske merknader som også kan sees som gode tips om hvordan Norge skal bli et bedre land å leve i.

Torsdag 10. april arrangeres en såkalt pre-session i Genève der landene som skal kritisere Norge møter sivilsamfunnsorganisasjoner som har ulike budskap de mener Norge bør bli konfrontert med.

FN-sambandet er til stede for å følge med på hva som kommer opp og for å påvirke medlemsstatene.

– Hovedbudskapet til FN-sambandet er at Norge umiddelbart må slutte seg til avtalen i FN som gir barn individuell klagerett til FNs barnekomite, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Urfjell.

Hva er Universal Periodic Review?
Alle FNs medlemsland skal jevnlig høres om gjennomføringen av sine menneskerettighetsforpliktelser. I forbindelse med opprettelsen av FNs menneskerettighetsråd ble det besluttet at alle FNs medlemsland jevnlig skal høres om gjennomføringen av sine menneskerettighetsforpliktelser.

Ordningen har fått navnet Universal Periodic Review (UPR) og var en av de viktigste nyskapningene ved opprettelsen av Menneskerettighetsrådet. UPR-prosessen tar utgangspunkt i at det enkelte land utarbeider en rapport om gjennomføringen av menneskerettighetene nasjonalt.

I tillegg til den nasjonale rapporten fremlegges en rapport som sammenfatter offisielle, relevante FN-dokumenter og en rapport med informasjon og anbefalinger fra sivilsamfunnet.

Etter at rapportene er fremlagt, stiller alle land til en høring i Menneskerettighetsrådet der de nasjonale rapportene presenteres. Her stiller FNs medlemsland spørsmål og har anledning til å komme med anbefalinger til det enkelte land.

Hvert land må svare for seg hvert fjerde år.

Hvordan foregår gjennomgangen?
Det settes av tre og en halv time til gjennomgangen. Norges gjennomgang er 28. april fra kl 0900 til 1230.

Statene kan stille skriftlige spørsmål inntil 10 dager før høringen. Under høringen har staten en innledning før det åpnes for statenes muntlige spørsmål og anbefalinger.

Staten som er til vurdering bestemmer selv hvilke anbefalinger den vil godta enten samme dag, i løpet av 48 timer, og i noen tilfeller ikke før neste sesjon når rapporten formelt vedtas av Menneskerettighetsrådet.

Norge vil i Genève stille med en delegasjon ledet av utenriksminister Børge Brende.

FN-sambandet inviterer til liveoverføring – fra kl 09 i Storgata 33 i Oslo.