Generalsekretærens budskap på Verdens helsedag

0
692

Helsearbeidere redder liv. De arbeider for å sikre at fremskritt innenfor helseomsorg når frem til de som trenger det mest. De bidrar også til sosial og økonomisk velferd. Og de har en uvurdelig betydning for deres lands sikkerhet ved å være de første til å identifisere nye sykdommer, samt trusler mot offentlig helse.

Likevel er ansatte i helsevesenet i mange deler av verden i krise. Befolkningstallet stiger, men antallet helsearbeidere i mange land synker. I utviklingsland står ansatte ovenfor økonomiske problemer, forringede helsestrukturer og sosiale uroligheter. I tillegg har hiv og aidsepidemien rammet helsearbeidere særskilt hardt, både når det gjelder deres eget liv og helse, samt deres pasienter.

For å beskytte og forbedre menneskers helse over hele verden, samt å nå tusenårsmålene, er det behov for å styrke helevesenet over hele verden omgående. Afrika alene har bruk for en million flere helsearbeidere hvis disse målsettingene skal nås. Uten en dramatisk kapasitetsøkning vil ikke vaksinering av barn kunne administreres; utbrudd av infeksjoner holdes tilbake; helbredelige sykdommer vil forbli ubehandlede; og kvinner vil fortsette å dø unødig under barsel.

Å håndtere denne krisen krever både et nasjonalt  og et globalt partnerskap og samarbeid på tvers av ulike sektorer, blant annet mellom utdanning, transport, finans og helsesektoren selv. Derfor er temaet for årets Verdens helsedag: ”Sammen for helse”. I anledning denne dagen, oppfordrer jeg alle berørte parter, regjeringer, profesjonelle organisasjoner, det sivile samfunnet, den private sektoren, media og internasjonale givere, om å gå sammen og investere i helsesektoren. La oss arbeide sammen for helse i det 21. århundre.