Toalett, do og dass.

0
842
UN Photo/Patricia Esteve

UN Photo/Patricia Esteve

19. NOVEMBER, 2013 – «kjært barn har mange navn» sies det. Det er ikke klart hvem det var som hadde æren av å for første gang benytte seg av et toalett, men runer av antikke toaletter kan man finne så langt tilbake som 3000år før vår tidsregning, i både Hellas og Skottland. Romerne er også kjente for dere innovative sanitære løsninger.

Toaletter er blant de mest vanlige tekniske systemene i menneskehetens tjeneste. Det er litt som helsen din, du tenker nok ikke på den så ofte når du er frisk og fungerer bra, men når du ikke lenger har tilgang til den eller den ikke fungerer, da blir du med ett smertelig klar over hvor viktig den er.

En gang i det 19. århundret ble den revolusjonerende sammenhengen mellom bakterier og sykdom oppdaget. Dette førte til fokus på hygiene og sanitære forhold. Toaletter, på samme linje som forbedrede sanitære forhold, spilte en viktig rolle i å forebygge spredningen av sykdommer i tett bebodde strøk. Toalettet vi benytter i dag er et resultat av flere ulike innovasjoner. Alexander Cummings, en skotsk klokkemaker, patenterte i 1775 S-låsen. S-låsen bruker stående vann for å forsegle utslippet fra toalettet, den samme mekanismen brukes i dag.

I dag, for første gang, markeres Verdens toalettdag av FN og personer over hele verden.

Vi står overfor store utfordringer. FNs spesialrapportør for menneskets rett til rent drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold, Catarina de Albuquerque, har advart om at FNs tusenårsmål vedrørende sanitære forhold, er det målet som i dag er lengst fra å bli nådd. Rundt 1 milliard personer over hele verden gjør daglig sitt fornødne i det åpne, mens 1/3 av verdens befolkning ikke har tilgang til bedrede sanitære forhold.

I urbane områder benytter 2.1 milliarder mennesker toaletter som er koblet til septiktanker som ikke er tømt på en sikker måte, eller bruker andre systemer som slipper ut rå kloakk i åpne avløp eller overflatevann. Hver år dør mer enn 800 000 barn av diaré – mer enn et barn i minuttet.

«Jeg håper denne deklarasjonen galvaniserer nasjonal og internasjonal handling som når de milliarder av mennesker som enda ikke drar nytte av denne grunnleggende menneskerettigheten.» sa spesialrapportør Albuquerque da generalforsamlingen bestemte seg for å erklære den 19. november for FNs verdensdag for toaletter.

Så i dag, når du er på vei til toalettet, tenk over hvor heldig du der.

 

I annledning Verdens toalettdag vil vi publisere en artikkel hver dag resten av denne uken. Følg med på våre nettsider eller sosiale meier for å få dem med deg!