Verdens kvinner 2005: Fremgang i Statistikk

0
719

I dag ble Verdens kvinner 2005. Fremgang i Statistikk utgitt av FN-avdelingen for økonomiske og sosiale saker (DESA) som fokuserer på status for statistikk innenfor kjønnsrelaterte saker.

Rapporten ser på den nåværende tilgangen på nasjonale data og vurderer fremgangen innenfor datarapportering fra 1975 til 2003, basert på informasjon fra nasjonale statistiske myndigheter i 204 land som rapporterer til det internasjonale statistiske systemet.

Statistikken som har blitt vurdert inkluderer data relatert til befolkning, helse, utdanning og arbeid. Rapporten vurderer også den nåværende statistikken på nye områder innenfor kjønnsforskning som vold mot kvinner, fattigdom, makt og beslutningstaking, samt menneskerettigheter.

Det er ønskelig at en slik vurdering av den nasjonale kapasiteten kan avsløre hvilke statistiske muligheter som finnes for å lage indikatorer på tusenårsmålene med hensyn til kjønnspspørsmål. Dette kan presisere de områdene hvor behovet for teknisk støtte er mest trengende. Kjønnsspesialister kan også bruke rapporten som et verktøy for å forbedre kjønnstatistikk.

For mer informasjon om rapporten, bakgrunnsmateriale, pressestoff osv: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/wwpub.htm