Ingen avtale om konvensjonelle våpen

0
732
Kongó

Kongó

FNs medlemsland har ikke klart å oppnå enighet om en avtale som kan regulere handelen med konvensjonelle våpen. Den fire uker lange konferansen om våpenhandelsavtalen (Arms Trade Treaty,  ATT), som ble avviklet fredag 27. juli uten at man var kommet til enighet, brakte sammen FNs 193 medlemsland for å forhandle om det som anses som det viktigste initiativet noensinne når det gjelder regulering av konvensjonelle våpen innen De Forente Nasjoner. Etter hva media har rapportert har enkelte land indikert at de trenger mer tid til å tenke.

Generalsekretær Ban Ki-moon ga uttrykk for sin skuffelse over FN-medlemslandene manglende evne til å bli enige, og beskrev utfallet som et ”tilbakeslag”.

“Jeg er skuffet. Den manglende fullføringen av arbeidet med denne svært etterlengtede avtalen, til tross for årevis med innsats både fra medlemsland og sivilsamfunn, er et tilbakeslag,” sa Ban.

Ved utgangen av 2010 var anslåtte 27.5 millioner mennesker internt fordrevet som et resultat av konflikt, mens ytterligere millioner hadde søkt tilfukt i andre land enn sitt eget. Den væpnede volden som hadde drevet dem fra deres hjem var i mange tilfeller muliggjort av den utstrakte tilgangen til og misbruket av våpen.

Til tross for mangelen på enighet, sa Ban i sin uttalelse at han var oppmuntret over at ATT-prossesen ikke var over, idet landene har sagt seg villige til å fortsette å arbeide mot “dette edle målet”.

“En solid avtale ville fritatt verden for de forferdelige følgene av den lite regulerte internasjonale våpenhandelen,” sa generalsekretæren. ”Det ville også bedret FNs mulighet for å håndtere spredningen av våpen.”

Følg UNRIC Nordic på Facebook