Ett av tre barn er usynlige

0
692
Photo: UN Photo/Mark Garten

Photo: UN Photo/Mark Garten
11. DESEMBER, 2013 – Fødselen av nesten 230 millioner barn under 5 år, har aldri blitt registrert. Dette fremkommer av en ny rapport  vedrørende fødselsregistrering, fra UNICEF. Dette utgjør rundt en tredjedel av alle barn under 5 år i hele verden.

«fødselsregistrering er mer enn bare en rett. Det er på denne måten samfunnet først anerkjenner et barns identitet og eksistens,» sa Geeta Rao Gupta, visedirektør i UNICEF. «fødselsregistrering er også nøkkelen til å garantere at barn ikke glemmes, nektes sine rettigheter eller holdes utenfor nasjonale fremskritt.»

Uregistrerte barn blir ofte ekskludert fra utdannelse, helsevesen og sosial sikkerhet. Hvis barn kommer bort fra sine familier, som et resultat av for eksempel naturkatastrofer eller konflikter, kan mangelen på offisiell dokumentasjon gjøre en gjenforening vanskeligere.

I følge UNICEF er uregistrerte fødsler et symptom på ulikhetene og forskjellene som finnes i samfunnet. Barna som rammes hardest av disse ulikhetene inkluderer spesielt barn fra visse etniske eller religiøse grupper, barn som lever i rurale eller urbane områdes, barn fra fattige kår, eller barn med lite utdannede mødre.

I 2012 ble kun 60% av aller barn registrert ved fødsel. Andelen som blir registrert ved fødsel varierer svært mye fra region til region. Den laveste andel av registrering av barn ved fødsel finner vi i Sør-Asia og Afrika sør for Sahara.

Sjekk ut video som tar for seg problemene med uregistrert fødsler, og nytten av fødselsattester: