5 internasjonale verdensdager – på samme dag!

0
72221. MARS, 2014 – I dag feirer vi hele fem internasjonale FN-dagar! I tillegg til Verdens poesidag og Den internatsjonale dagen for avskaffelse av rasediskriminering, markerar dagen tre relativt nye temaer: Den internasjonale dagen för Nowruz, Den internasjonale dagen for Downs syndrom og Den internasjonale dagen for skog og trær.

Den internasjonale dagen för Nowruz ble lansert av generalforsamlingen i 2010. Den har sitt opphav i en over 3000 år gammel persisk tradisjon. Nowruz markerer vårens første dag (ordet betyr ”ny dag”) og feires av over 300 millioner mennesker i verden. Denne vårens festival spiller en sterk rolle og symboliserer gjensidig respekt, fred og naboskap.

”Jeg håper alle mennesker kan bruke dagen til å reflektere over naturens skjønnhet, løftet om den kommende våren og kulturens kraft for fremmingen av fred”, sier FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

Ett år etter at Nowruz inngikk i FN-kalenderen fikk den selskap av en annen internasjonal dag, nemlig Den internasjonale dagen for Downs syndrom. Målet er å øke menneskers kunnskapsnivå om syndromet. Få vet at mange med Downs syndrom kan arbeide, mestre hverdagen, være sosiale og leve temmelig ordinære liv.

Til slutt feirer vi også verdens skoger og alle FNes medlemsstater oppfordres til å vedta ytterligere tiltak for å beskytte sine skoger og fremme ansvarlig skogsbruk. Skog dekker over en tredjedel av jordens landareal og spiller en avgjørende rolle i kampen mot klimaendringer. Omkring 1,6 milliarder mennesker og 2000 urbefolkningskulturer – for ikke å tale om dyre- og plantelivets mangfold – er avhengig av skog for deres overlevelse. På tross av dette ødelegger vi nøyaktig de skogene vi er så avhengige av og den globale nedskogningen fortsetter i alarmerande takt.

Den 21. mars er derfor en dag da vi kan feire både mangfold, vår, respekt för våre medmennesker uavhengig av kromosomantall, ulike kulturer – og vår natur.