75 måter FN utgjør en forskjell på: Bekjemper vold mot kvinner 42/75

0
729
FOTO: Unsplash/ @kj2018

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

35 prosent av jenter og kvinner på verdensbasis vil bli offer for fysisk eller seksuell vold i løpet av livet. Rundt 603 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke blir ansett som en forbrytelse. Én av fire kvinner blir utsatt for fysisk eller seksuell vold under graviditeten. Vold i hjemmet blir fortsatt akseptert mange samfunn.

UN Women ønsker å nå ut til menn og gutter for å løse dette problemet, og jobber med lokale samarbeidspartene for å oppnå dette. UN Woman støtter også opp om lover som forbyr seksuell vold og vold i hjemmet. FNs pengefond for å eliminere vold mot kvinner har delt ut 103 millioner til 393 initiativer i 126 ulike land og territorier.

Den globale kampanjen «Unite to End Violence against Women» jobber for å øke bevisstheten rundt vold mot kvinner. Kampanjen ønsker å mobilisere politisk vilje og samle ressurser for å få slutt på fysisk og seksuell mot kvinner og jenter.

Hva gjør FN for å motvirke dette problemet:

UN Women samarbeider med nasjonale og regionale myndigheter, FN-byråer, ikke-statlige organisasjoner og institusjoner for å stå opp mot vold mot kvinner. Organisasjonen øker bevisstheten rundt årsakene og konsekvensene av vold mot kvinner, og støtter opp om samarbeidspartnere for å forebygge slike handlinger.

UN Women fremmer behovet for å forandre samfunnsnormer og menns behandling av kvinner.  Organisasjonen promoterer likestilling og kvinners rettigheter, og støtter opp initiativer for ofre for kjønnsbasert vold som krisesentre, helsesentre og rettshjelp. UN Women promoterer måter man forebygger slike handlinger da det er den mest kostnadseffektive og motstandsdyktige måten å stanse slike vold.

UN Women samarbeider med ulike lands myndigheter for å utarbeide nasjonale handlingsplaner for å forebygge vold mot kvinner, koordinere arbeid mellom ulike aktører som sammen jobber for å stanse slike handlinger.

fn 75 norge