Ban Ki-moon bekymret for ungdomsledigheten

0
627


21. JULI, 2014 – Over 74 millioner unge mennesker er i dag arbeidsledige på verdensbasis, og ytterligere 228 millioner er arbeidende fattige. En av to unge mennesker i den globale arbeidsstyrken er nå enten arbeidsledig eller fattig.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon besøkte nylig FNs arbeidsorganisasjon ILO og vektla viktigheten av at anstendige arbeidsplasser for ungdom er avgjørende for den framtiden vi ønsker.

Ban anmoder regjeringer til å investere mer i sysselsettingstiltak for ungdom. «Ungdomsledigheten er en epidemi som representerer en stor test på vår tids endringer», sier han.

Farlig utvikling

Det neste tiåret må det skapes over 600 millioner nye arbeidsplasser. 400 millioner nye bare for å holde tritt med nye aktører som entrer arbeidsmarkedet, for det meste unge mennesker. I utviklingslandene er utfordringen ikke bare å skape arbeidsplasser, men å sikre kvalitetsjobber for ungdom som ofte er undersysselsatt og arbeider i den uformelle økonomien.

«Halve verden er under 25 år, nesten 90 prosent av dem i utviklingsland. Disse unge menneskene representerer en enorm ressurs for innovasjon og utvikling», sier Ban. «I rike så vel som fattige land er arbeidsledigheten for ungdom mange ganger høyere enn for voksne, og ledigheten er bare toppen av isfjellet. Mange blir fastlåst i arbeid med lav lønn uten noen form for beskyttelse i den uformelle økonomien. Andre opplever at deres skolegang ikke har utstyrt dem med riktig verktøy for dagens arbeidsmarked».

Tapt generasjon

ILO har lenge advart mot risikoen for en tapt generasjon unge som står overfor en farlig blanding av høy arbeidsledighet, økt håpløshet og sosial- og økonomisk utrygghet.

«Dette er grunnen til at jeg har gjort «arbeid med og for kvinner og unge» til en av mine topp prioriteter. FN-systemet implementerer nå en bred handlingsplan for ungdom. Dette er en prioritert oppgave som ledes av ILO, og øker samarbeidet om sysselsetting og entreprenørskap for ungdom», sier Ban.

Han oppfordrer regjeringer til å satse mer på sysselsettingstiltak for ungdom, og sier at privat sektor er en sentral pådriver for å skape arbeidsplasser. Han oppfordrer samtidig fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og bedrifter til å engasjere ungdommen mer i egne organisasjoner og samarbeide med ungdomsorganisasjonene. I tillegg har fagbevegelsen en fundamental rolle i å fremme og beskytte unge arbeidstakeres rettigheter.

«Unge må selv spille en sentral rolle. Vi trenger sterke og innovative strategier som når ut til spesifikke grupper som ungdom med funksjonshemming og unge kvinner, og støtte de unge til selv å være jobbskapere», sier Ban.