FN-ekspert: Frigi rapport om CIA-avhør

0
754
benemmerson

benemmerson
07.03.13 En uavhengig FN-ekspert oppfordrer USA og Storbritannia til å frigjøre resultatene av en konfidensiell gransking av CIAs forvarings- og forhørsmetoder under Bush-administrasjonen.

I en rapport for FNs menneskerettighetsråd, sier FNs spesialrapportør for antiterrorisme og menneskerettigheter, Ben Emmerson, at amerikanske myndigheter må «umiddelbart og så fullstendig som mulig offentliggjøre rapporten til senatets etterretningskomité om CIAs hemmelige internerings- og avhørsprogram».

Emmerson baserte hans anmodning på prinsipper om ansvar for systematiske brudd på menneskerettigheter i kampen mot terrorisme. «De individene som har tatt del i hemmelige forvaringer og begått ulovlige handlinger, inkludert overordende som har beordret, oppfordret eller tillatt hemmelige forvaringer, bør straffeforfølges umiddelbart. Og hvis de blir dømt skyldige, bør de bli tildelt setninger i samsvar med alvoret av sine handlinger”.

Verdenssamfunnet har til nå mislyktes i å stille noen til ansvar for gjerningene begått av visse CIA-sektorer som implementerte et program for tortur, utlevering og hemmelig forvaring av mistenkte terrorister, forklarte Emmerson.

Han oppfordret også den britiske regjeringen til å offentliggjøre den midlertidige rapporten fra den såkalte Gibson-granskingen, som undersøkte anklager om at britisk etterretningstjeneste var delaktige i tortur og utleveringer.  

Emmerson oppfordret regjeringer, og da særlig de som angivelig tillot CIA-flyvninger gjennom luftrommet og på rullebaner, til å gjennomgå nasjonal lovgivning og praksis.