FNs barnekonvensjon fyller 20 år

0
648

Jubileet markeres i dag ved FNs hovedkvarter i New York, samt med en rekke arrangementer i andre deler av verden.

UNICEF, FNs organ utnevnt til å fremme barns rettigheter, lanserer også en spesialutgave av flaggskiprapporten The State of the World’s Children. Rapporten belyser hvilke resultater FNs barnekonvensjon har gitt for verdens barn og hva som skal forventes av verdens ledere for at for at nye generasjoner skal få sine rettigheter oppfylt.

altFNs erklæring om barns rettigheter ble vedtatt 20. november 1989, og er et bindende dokument med universelle etiske prinsipper og internasjonale lovlige standarder for hvordan barn skal behandles.

Barnekonvensjonen uttrykker verdenssamfunnets felles syn på barn og er anerkjent av nesten alle land i verden. Den stiller krav til medlemslandene om å anerkjenne og respektere barns grunnleggende rettigheter til liv, utvikling, beskyttelse og deltagelse. Alle land som har ratifisert Barnekonvensjonen, har også forpliktet seg til å rapportere om barns situasjon i landet.

193 land er fullverdige medlemmer, mens Somalia og USA har foreløpig ikke ratifisert konvensjonen.

Les mer om UNICEF og UNICEF Norge.