UNEP: Arktis i fare

0
712
Greenland-sun

Greenland-sun
Issmeltingen i Arktis har utløst et kappløp om ressurser, men må håndteres med forsiktighet og effektiv samstyring for å unngå skade på det skjøre miljøet, oppmaner FNs miljøprograms (UNEP) årsrapport for 2013.

Sommerisen i Arktis har trukket seg stadig lenger tilbake de siste årene og arealet var rekordlave 3,4 millioner km2 i 2012 – 18 prosent mindre enn den forrige minimumsrekorden fra 2007 og 50 prosent under gjennomsnittet på 1980- og 1990-tallet. Landisen og permafrosten smelter også.

Issmeltingen fører til enklere tilgang til naturressurser som olje og gass, og har dermed økt menneskelig aktivitet som kan true skjøre økosystemer og dyreliv, uttaler rapporten.

«Det vi ser er at issmeltingen har utløst et kappløp om nøyaktig de samme fossile ressursene som førte til smeltingen i utgangspunktet», sier UNEP-sjef Achim Steiner.

USAs geologiske undersøkelse anslår at 30 prosent av verdens uoppdaget naturgass befinner seg i Arktis, hovedsakelig på kontinentalsoklene under Polhavet.

Nedsmeltingen av havis åpner i tillegg døren for skipsfart langs den nordlige sjøruten og Nordvestpassasjen deler av året. Noen land har anslått av den nordlige sjøruten kan bli en viktig global «motorvei for havtrafikk», med en 40-fold økning i shipping innen 2020. UNEPs rapport anslår at isen i Arktis kan forsvinne innen 2100, men den mest vanlige forutsigelsen i dag er faktisk at dette vil skje før 2035.

I tillegg forventes en økning i fiskeri. Ifølge en studie kan fangsten av fisk i nordlige breddegrader, inkludert Arktis, øke med 30-70 prosent innen 2055. Arktisk råd spiller en viktig rolle i å sikre ansvarlig utvinning av ressurser. Norge er del av Arktisk råd sammen med Canada, Danmark, Finland, Island, Russland, Sverige og USA.

På lang sikt bør vi være mest bekymret over Grønland, siden havnivået kan potensielt øke med så mye som syv meter hvis all isen smelter. Det er ingen fare enda – det kommer til å ta flere hundre år gitt dagens global oppvarming – men smeltingen har nylig akselerert og det er mulig at nåværende forutsigelser er for optimistiske. Til syvende og sist kan nedsmeltingen av is og permafrost på Grønland få store konsekvenser for jordas klimasystem.