Oransje for en lysere fremtid!

0
791
Illustrasjon: FN

Når verdenssamfunnet stengte ned som følge av pandemien stod millioner av kvinner ovenfor en farlig utfordring – å holde seg hjemme.

Allerede før portforbud og nedstengning ble én av tre kvinner utsatt for psykisk og fysisk vold i nære relasjoner i hjemmet. Dette har bare økt som følge av pandemien.

Den 25. November markeres den internasjonale dagen for å eliminere vold mot kvinner. FN har som formål å øke den globale innsatsen for å hjelpe ofre, og å ettergå tiltak som skal stanse all vold mot kvinner.

Les også: Hvordan FN bekjemper vold mot kvinner

Illustrasjon: FN

Skyggepandemien

Nesten 250 millioner jenter og kvinner i aldrene 15-49 ble utsatt for psykisk og fysisk vold i nære relasjoner bare det siste året rapporterer FN. Det er 18% av den kvinnelige befolkningen, og sett over et livsløp stiger antallet ofre til 30%, altså én av tre. Rapporter fra pandemiåret 2020 indikerer en ytterligere økning i vold mot kvinner. FNs fond for å få slutt på vold mot kvinner initierte en datainnsamling fra kvinnerettighetsorganisasjoner, og tidlige funn fastslår at all vold mot kvinner har økt betraktelig som følge av nedstengningen av samfunnet.

Denne bekymringsfulle utviklingen kalles skyggepandemien.

Den alarmerende økningen i all form for vold mot kvinner tillegges særlig de andre sosioøkonomiske bekymringene som oppstod i forbindelse med pandemien. Trygghet, helse og økonomisk usikkerhet har økt spenningsnivå i hjem verden over, og resulterer dessverre ofte i økt vold i hjemmet.

En ytterligere konsekvens av pandemien er en redusering i tilgjengeligheten til nødvendig medisinsk bistand. Med sprengte sykehuskapasiteter over hele verden er ikke helsevesen lenger like skikket til å yte den livsviktige hjelpen til ofre for vold mot kvinner.

Digital vold

FN rapporterer at nedstegningstiltak mot pandemien dessverre har hatt katastrofal følger for vold mot kvinner. I områder med god tilgang til teknologi har det er til og med vært en økning i digital trakassering mot kvinner. Før pandemien oppga én av ti kvinner i EU at de hadde vært utsatt for trakassering på nett.  Som følge av reisebegrensninger har nettaktiviteten økt, og med det også digital trakassering av kvinner.

Illustrasjon: FN

Millioner av kvinner bruker digitale videokonferanser som en del av studier og arbeid. Nye rapporter viser en økning i trakassering på nett; som stalking, mobbing og seksuell hetsing.

Les også: Hvordan FN fremmer kvinners rettigheter

Orange the world: Finansiere, imøtekomme, forhindre og innsamle!

25. November er den internasjonale dagen for å eliminere vold mot kvinner. Hvert år arrangeres en 16-dageres kampanje med aktivisme mot kjønnsbasert vold. Kampanjen avsluttes på menneskerettighetsdagen den 10. desember, for å understreke at volden mot kvinner er et av de mest gjennomgripende brudd på disse globale rettighetene.

Temaet for FN kampanjen i år er «Orange the world: Finansiere, imøtekomme, forhindre og innsamle!» Som tidligere år kjennetegnes kampanjen med fargen oransje for å symbolisere en lysere fremtid uten vold mot jenter og kvinner. Både offentlige og private institusjoner, samt mennesker over hele verden oppfordres til å markere dagen ved å ta på seg noe oransje. Farg sosiale medier i fargen, og rett søkelyset mot en av de mest prekære utfordringene verdenssamfunnet står ovenfor.

Delta i kampanjen med #orangetheworld og #16days og ta på deg noe oransje!