Norge fortsatt uten klagerett for barn

0
639


9. APRIL, 2014 – Mandag 14. april trer den tredje tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon i kraft. Det betyr at barna i alle landene som har ratifisert denne får mulighet til å klage på rettighetsbrudd til FNs barnekomité. I 2003 ble Barnekonvensjonen en del av norsk lov. Men Norge har fortsatt ikke ratifisert tilleggsprotokollen.

FN har vedtatt tre tilleggsprotokoller til Barnekonvensjonen. Det var i 2011 at FN vedtok tilleggsprotokollen som oppretter en klagemekanisme for Barnekonvensjonen.

Et enstemmig Storting ba i fjor regjeringen om å gi norske barn rett til å klage når rettighetene deres brytes. Dette var noe også dagens regjeringspartier støttet. Men dette har enda ikke skjedd.

I dag skal Venstre-leder Trine Skei Grande fremme et privat forslag til Stortinget, et såkalt dokument 8-forslag, om at Norge ratifiserer tilleggsprotokollen:

Jeg skal «gå til Stortinget og da skal vi røyke ut hvem som er i mot å innføre klageordningen i Norge. Denne gangen skal motstanderne få forklare seg», sier Skei Grande.

Foran Stortinget i går møtte omlag 150 mennesker opp til en markering for å vise at Norge nå må følge etter.

«Jo lenger vi venter, desto mer svekkes Norges påvirkningskraft internasjonalt for barns rettigheter», sa barneombud Anne Lindboe i en appell.

«Barns rettigheter brytes hver dag. Dette må regjeringen vise at de tar på alvor og la barna klage. PRESS ser ingen grunn til at dette skal ta lengre tid. Barndommen er kort. Her må regjeringen vise handlekraft, sa Andrea Sjøvoll, leder for Redd Barnas ungdomsorganisasjon PRESS.