Ny rekord i antall mennesker på flukt i verden – tiårig lang trend forsetter

0
448
FOTO: UNHCR/Vincent Tremeau

Antallet mennesker som har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine har økt hvert år i løpet av det siste tiåret og er på det høyeste nivået siden registreringene startet. Dette er en trend som bare kan snus ved et nytt, samordnet fremstøt mot fredsskaping, sa UNHCR, FNs flyktningorganisasjon, i dag.  

Ved utgangen av 2021 var det 89,3 millioner mennesker som var på flukt på grunn av krig, vold, forfølgelse og menneskerettighetsbrudd. Det er en økning på åtte prosent fra året før og godt over det dobbelte av tallet for 10 år siden, ifølge UNHCRs årlige Global Trends-rapport 

Siden den gang har den russiske invasjonen av Ukraina – som har forårsaket den raskeste og en av de største flyktningkrisene siden andre verdenskrig – og andre nødssituasjoner, i Afrika, Afghanistan og andre steder, ført tallet over den dramatiske milepælen på 100 millioner.  

“Hvert år det siste tiåret har tallene steget,” sa FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi. “Enten går det internasjonale samfunnet sammen for å ta grep for å ta tak i denne menneskelige tragedien, løse konflikter og finne varige løsninger, ellers vil denne forferdelige trenden fortsette.” 

Fjoråret markerte seg særskilt for antall konflikter som eskalerte og nye som blusset opp; 23 land, med en samlet befolkning på 850 millioner, sto overfor konflikter med middels eller høy intensitet, ifølge Verdensbanken.  

I mellomtiden øker matmangel, inflasjon og klimakrisen folks vanskeligheter, noe som utfordrer den humanitære responsen og fører til at finansieringsutsiktene i mange situasjoner virker dystre. 

Antallet flyktninger steg i 2021 til 27,1 millioner. Flyktningankomstene klatret blant annet i Uganda, Tsjad og Sudan. De fleste flyktningene ble nok en gang tatt imot av naboland med få ressurser. Antallet asylsøkere nådde 4,6 millioner, opp 11 prosent. 

Fjoråret var også det 15. året på rad med økning i antallet internt fordrevne, nå til 53,2 millioner. Økningen var drevet av økende vold eller konflikt noen steder, for eksempel Myanmar. Konflikten i Etiopias Tigray og andre regioner har ansporet millioner til å flykte innad i landet. Opprør i Sahel førte til nye internflyktninger, spesielt i Burkina Faso og Tsjad.  

Hastigheten og volumet av mennesker som tvinges på flukt er fortsatt høyere enn tilgjengeligheten av løsninger for de fordrevne – som retur, kvoteflyktningsprogram eller lokal integrasjon. Likevel inneholdt Global Trends-rapporten også glimt av håp. Antallet flyktninger og internt fordrevne som returnerte økte i 2021, og er på nivå med før COVID-19. Frivillig repatriering økte med 71 prosent, selv om tallene forble beskjedne.  

“Mens vi er vitne til forferdelige nye flyktningsituasjoner, og eksisterende som gjenoppstår eller forblir uløste, er det også eksempler på land og samfunn som jobber sammen for å forfølge løsninger for de fordrevne,” la Grandi til. “Det skjer på steder som for eksempel det regionale samarbeidet for å repatriere ivorianere. Disse viktige beslutningene må replikeres eller skaleres opp andre steder.”  

Og selv om det estimerte antallet statsløse vokste litt i 2021, fikk rundt 81 200 statsborgerskap eller fikk det bekreftet – den største reduksjonen i statsløshet siden starten av UNHCRs IBelong-kampanje i 2014.