UNICEF ber om $42 millioner til irakiske barn

0
625

Dronning Rania av Jordan appellerte idag til verden for $42 millioner i støtte til barn som er forflyttet og rammet av vold i Irak. ”For mange irakiske barn er en langsiktig fremtid uklar, men behovet for utdanning, helsevern, rent vann og bedre sanitasjon er noe som må bli tatt tak i nå,” sier hun.

Siden krigen startet har nesten 2 millioner barn måttet flykte fra hjemmene sine. Over de neste seks månedene vil UNICEF forsøke å hjelpe 1,6 millioner av disse, og organisasjonen har allerede satt av $10 millioner fra sitt eget fond for å sette igang prosessen med å tilby vaksiner og vann.

For øyeblikket har mindre enn en tredjedel av irakiske barn tilgang til rent vann, og med sommermånedene i anmarsj er faren for dehydrering og diaré økende. Cholera har allerede vært påvist, noe som skaper bekymring for mer omfattende utbrudd.

Det vil også satses på utdanning, etter at statistikk viser at skoledeltakelse har falt fra 75 prosent til 30 prosent. Dette skyldes i hovedsak at foreldre vegrer seg mot å sende barn på skolen i frykt for voldshandlinger. I tillegg har lærere og annet skolepersonell forlatt regionen. UNICEFs fungerende underdirektør Daniel Toole understreket at organisasjonen ikke kan løse problemet så lenge foreldre er redde for å sende barna til skolen, og at UNICEF ikke kan løse voldsproblemet.

Droning Rania understreket at det barna virkelig trenger er en løsning på konflikten, og at det må være vårt ultimate mål.